Vergileme İlkeleri Nelerdir?

Vergileme İlkeleri Nelerdir?

Vergileme ilkeleri vergi ile ulaşılmak istenen amaçlar için uyulması gereken kurallardır. Vergileme ilkeleri A. smith tarafından ortaya atılmıştır.

 A. Smith’in vergileme ilkelerinden kısaca bahsetmek gerekirse; 1776 yılında bir eserinde bahseden smith, vergilemeyi şu 4 temel ilkeye bağlamıştır. Bu ilkeler şunlardır.
-Adalet ilkesi: Diğer bir adı eşitlik olan bu ilkeye göre, Her birey ödeme gücü nispetinde vergi ödemelidir.
-Belirlilik ilkesi: Diğer bir adı kesinlik olan bu ilkeye göre vergiler kesin olmalıdır. Yani verginin konusu miktarı zamanı vs belli ve kesin olmalıdır.
-Uygunluk ilkesi: vergi bireylerden en uygun zamanda alınması gerektiğini ifade eder.
-İktisadilik ilkesi: Verginin masrafları olabildiğince düşük olmasını ifade eder.

 Yukarıda bahsettiğim ilkere klasik vergileme ilkeleri olarak bilinir. Bu vergileme ilkeleri yanı sıra birde modern vergileme ilkeleri mevcuttur. Bu ilkeler mali ilkeler, iktisadi ilkeler ve adalet ilkeleri olarak üçe ayrılır. Bu ilkeleri yazacak olursak.

 MALİ İLKELER
-Verimlilik ilkesi: Vergiler, belli bir dönem içinde devletin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olması gerektiğini ifade eder.
-Esneklik ilkesi: Vergi gelirinin ekonmide ki değişen koşullara uygun olarak çoğalıp azalmasını ifade eder.
-İstikrar ilkesi: Vergileme tekniğinin sık sık değiştirlmemesini ifade eder.
-Belirlilik ilkesi: vergiler kesin olmalıdır. Yani verginin konusu miktarı zamanı vs belli ve kesin olmalıdır.
-Kanunilik ilkesi: Vergi ile ilgili düzenlemelerin bir kanunla olması gerektiğini ifade eder.

 İKTİSADİLİK İLKELER: Vergilerin temel iktisadi amaçlarının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak şekilde düzenlenmesi ifade eder.

ADALET İLKELERİ:
-Genellik ilkesi: Verginin bireyler arasında ayrım yapılmamasını ifade eder.
-Eşitlik ilkesi: Bireylerin ödeme güçlerine göre vergi ödemesini ifade eder. Yani yatay ve dikey eşitlik bahseder.
-Faydalanma ilkesi: Bireylerin kamu hizmetleri ile vergileri arasındaki ilişkiyi ifade eder.
-Ödeme gücü ilkesi: Vergilerin toplumda ki bireylerin ödeme güçleri nispetinde paylaştırılmasını ifade eder.

 Vergilemelerini anlatmaya çalıştım. Herkesi iyi çalışmalar.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?