Vergi Ziyaı ve Usulsüzlükler

Vergi Ziyaı ve Usulsüzlükler

Vergi ziyaı : Mükellefin yada sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi yada eksik […]

Vergi ziyaı : Mükellefin yada sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi yada eksik yerine getirmesi sonucu, verginin zamanında tahakkuk ettirilememesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.

Vergi ziyaı’nın cezası :  Vergi ziya-ı na uğratan mükellef yada sorumluya ziyaya uğratılan verginin 1 katı kadar vergi ziya-ı cezası kesilir.

Kaçakçılıktan kaynaklı vergi ziya-ı oluşursa oluşan vergi ziya-ı’nın 3 katı, bu olaya iştirak edenlere ise 1 katı kadar ceza uygulanır.
Kanuni süre geçtikten sonra verilen beyannameler için kesilecek ceza %50 oranında indirilirir.

1.Derece Usulsüzlükler :
Vergi ve harç beyannamesinin süresinde verilmemesi
Zorunlu defterlerden en az birinin tutulmaması
Defterler incelme yapılmayacak kadar noksan, usulsüz, ve karmaşık olması.
Çiftçiler tarafından muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete zamanında icabet etmemek.
Vergi usul kanununun kayıt nizamına uyulmaması.
İşe başlama bildiriminin zamanında yapılmaması.
Tasdiki mecbur olan defterlerden herhangi birinin tasdikinin yapılmaması.
Tarh zamanı geçmiş olmasına rağmen verginin tarh ettirilmemiş olması.
Veraset ve intikal vergisinin ikinci 15 günlük süre içinde verilmiş olması.

2. Derce Usulsüzlükler :Veraset ve intikal vergisinin birince 15 günlük süre içinde verilmesi.
Ekim ve kasım beyanlarının süresi içinde, kanunda istenilen belgeleri ihtiva edecek, doğru bir şekilde yapılmaması.
İşe giriş bildirimi hariç, yazılı bildirilmesi gerekenleri zamanında bildirlmemesi.
Vergi karnesinin 15 gün geçtiği halde alınmamış olması.
Tasdiki mecbur defterlerden herhangi birinin, süresinin sonunda başlayarak bir ay içinde yaptırılmaması.
Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların şekil şartlarına uygun düzenlenmemesi.
Bazı evrak vesikalarının bulunmaması veya ibraz edilmemesi.
3. Özel usulsüzlüklerFatura yada benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile değer şekil şartlarına uyulmaması.
Damga vergisini ödenmemiş veya noksan ödenmiş kağıtların vergi cezası tahsil edilmeden tasdik edilmesi.
Bilgi vermekten çekinenler ile vergi usul kanununda yer alan zorunluluklara uymayanlara verilecek  ceza
Tahsilat ve ödemelerini banka ve benzeri finans kurumları ile düzenlenen belgelerle, tesvik edilmeyen mükelleflere uygulanacak cezalar özel usulsüzlük cezalarıdır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YENİ
  • YORUM