Vakıf Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Vakıf Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Öncelikle vakıfın tanımını yapalım: Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.

-Burada şuna dikkat edilmesi gerekir, dernekler kişi topluluğu, vakıflar mal topluluğudur.
-Vakıfları tüzel kişiliklerde kurabilir.
-Vakıflar Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasanın temel ilkelerine,  hukuka,  ahlâka, millî birliğe ve millî menfaatlere aykırı veya belli bir ırk ya da cemaat mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf kurulamaz.

Vakıfların diğer özelliklerini maddeler halinde yazacak olursak:

-Vakıf kurma iradesi, resmî senetle veya ölüme bağlı tasarrufla açıklanır.

-Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır.

-Vakıfa, özgülenen malların mülkiyeti ile haklar, tüzel kişiliğin kazanılmasıyla vakfa geçer.

-Vakfın bir yönetim organının bulunması zorunludur. Vakfeden, vakıf senedinde gerekli gördüğü başka organları da gösterebilir.

-Vakıfların, vakıf senedindeki hükümleri yerine getirip getirmedikleri, vakıf mallarını amaca uygun biçimde yönetip yönetmedikleri ve vakıf gelirlerini amaca uygun olarak harcayıp harcamadıkları Vakıflar Genel Müdürlüğünce ve üst kuruluşlarınca denetlenir.

Şimdi vakıfların sona erme nedenlerine bakalım: Vakıflar iki şekilde sona erer.

1-Vakfın kendiliğinden sona erme nedenleri;

-Amacın gerçekleşmesi
-Amacın olanaksız hâle gelmesi
-Amacın değiştirilmesine de olanak bulunmadığı takdirde, vakıf kendiliğinden sona erer ve mahkeme kararıyla sicilden silinir.

2-Mahkeme kararı ile sona erme nedeni:
-Yasak amaç güttüğü veya yasak faaliyetlerde bulunduğu sonradan anlaşılan veya amacı sonradan yasaklanan vakfın amacının değiştirilmesine olanak bulunmazsa; vakıf, denetim makamının ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine duruşma yapılarak dağıtılır.

Vakıfları anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

1 Yorum

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?