Türkiye’de İdari Teşkilat Yapılanması

Türkiye’de İdari Teşkilat Yapılanması

Merkezi yönetimler 4 e ayrılır. Bunlar Merkezi idare, Taşra teşkilatı, Yerel yönetimler, Hizmet yerinden yönetimler dir.

Merkezi idareler
1. Cumhurbaşkanı
2. Bakanlıklar
3. Bakanlar kurulu
4. Danıştay
5. Sayıştay
6. Milli güvenlik kurulu

Taşra teşkilatı

1. İl. İllerde ; vali, il idare kurulu, il şube başkanlıkları
2. İlçe. İlçelerde ; Kaymakam, ilçe idare kurulu, il şube başkanlıkları.
3. bucak

Yerel yönetimler diğer ifade ile mahalli idareler
1. Belediyeler. Belediyelerde ise ; Belediye meclisi, belediye encümeni, belediye başkanı
2. İl özel idaresi. İl özel idaresinde ise ; il genel meclisi, il encümeni, vali
3. Köy. Köylerde ise ; Köy derneği, köy ihtiyar derneği , muhtar

Hizmet yerinden yönetimler

 • Trt
 • Üniversitler
 • Tübitak
 • Sgk
 • İş kurumu
 • Vakıflar genel müdürlüğü
 • Orman genel müdürlüğü
 • Karayolları genel müdürlüğü
 • Spor genel müdürlüğü
 • Akdü
 • Merkez bankası
 • Ziraat bankası
 • Halk bankası
 • Kamu ihale kurumu
 • Bilgi teknolijileri iletişim kurulu
 • Dsi
 • Yök
 • Tse
 • Tüba
 • Rtük
 • Mke, Botaş
 • Tcdd
 • Spk
 • Bddk

Bu yönetimler arasında hiyerarşi ve idari vesayet denetimleri vardır.

Merkezi idare ile taşra teşkilatı arasında hiyerarşi denetimi vardır.
Merkezi idare ile taşra teşkilatı yerel yönetimleri ve hizmet yerinden yönetimleri denetlerse bu da idari vesayet denetimidir.

Hiyararşi denetiminde hem hukuki hemde yerindelik denetimi yapılır.

Merkezden yönetimin bazı sakıncalar vardır. Bunları maddeler halinde yazacak olursak.

1. Bürokrasi ve kırtasiyeciliğe yol açar
2. Hizmetler gecikerek yürütülür
3. Hizmetlerde yöresel gereksinimler göz ardı edilir.
4. Demokratik ilkelere pek uygun değildir.

Yine yerinden yönetiminde bazı sakıncaları vardır. Bunlarıda maddeler halinde yazacak olursak.
1. Ülkenin bütünlüğü ve milletin birliğininin sarsılması tehkilesi vardır.
2. Partizanca uygulamalara yol açabilir.
3. Hizmetler yeknesak yol açmaktadır.
4. Mali denetimde güçlüklere yol açabilir.
5. Kaynak israfına yol açabilir

Yer yönünden yerinden yönetimlerin bazı belirgin özellikleri vardır bunları da daha iyi anlaşılması açısından maddeler halinde yazalım.
1. Kişi topluluğu şeklindedirler.
2. Belli bir yöreye özerklik tanımaktadır.
3. Devlet tüzel kişilğinin dışında ayrı bir tüzel kişilği vardır.
4. Ayrı bir bütçeye ve malvarlıklarına sahiplerdir.
5. Karar organları hizmet gördükleri yörenin seçmenleri tarafından seçilir
6. Kamu görevlileri merkezi idare hiyerarşisine tabi değildir.
7. Merkezi idarenin vesayet denetimine tabidirler.

Hizmet yönünden yerinden yönetimlerin de bazı belirgin özellikleri vardır. Bunlarıda maddeler halinde yazacak olursak.
1. Mal topluluklarıdır.
2. Bir hizmete özerklik tanınmıştır,
3. Devlet tüzel kişiliği dışında ayrı bir tüzel kişiliği vardır.
4. Ayrı bir bütçe ve malvarlığına sahiptirler.
5. Organları merkezi idare tarafından belirlenir.
6. Kamu görevlileri merkezi idarenin hiyerarşisine tabi değildir.
7. Merkezi idarenin vesayet denetimine tabidirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.