Ölçme araçlarının özelliklerinin ilki olan güvenirlik konusunu daha önceki yazımızda anlatmıştık. Güvenirlik konusunu merak eden arkadaşlar sitemizden okuyabilir.  Şimdi ise Ölçme Araçlarının Özelliklerinden ikincisi olan Geçerlik kısımını anlatacağız.  Konuya geçerlilik nedir