Felsefi akımlar konusu eğitim bilimleri program geliştirme dersinin içinde yer alan bir konu olmakla birlikte program geliştirmenin temelini oluşturur. Eğitimi etkileyen felsefi akımları idealizm, realizm, pragmatizm, varoluşçuluk olmak üzere 4 ana