Konumuza kişilik kavramı (hakkı) nedir sorusunun cevabı ile başlayacağı. kişilik kavramı hukukumuzda; kişinin maddi. manevi bütünlüğü üzerinde sahip olduğu mutlak haklara denir. Peki kişilik hakkı ne zaman başlar? Medeni kanunumuzda kişilik,