Edimsel Koşullanma Temel Kavramları konusu eğitim bilimleri, öğrenme psikolojisi dersi içinde yer alan bir konudur. Edimsel Koşullanma Temel Kavramları içinde, Premack İlkesi,Sembolik Pekiştirme, Koşullu Anlaşma, Etkinin Yayılması, Davranışta Kontrast, Psikolojik Tepkisellik