Borçlar hukukumuza göre sözleşmeler özgürce kurulabilir. Ancak Sözleşmelerin Hükümsüzlük Halleri yani Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsızsa sözleşmeler kesin olarak hükümsüz olur.. Sözleşmenin bir kısmının