151 Yarı Mamüller Hesabı; Henüz tam mamül haline gelmemiş ancak ilk madde ve malzeme ile direk işçilik ve genel üretim gİderlerinden belli bir pay almış ürünlerin izlendiği hesaptır. Borçlu çalışır. Dönem