0

İlgililerin haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurması neticesinde söz konusu idari makamların 60 gün içerisinde cevap vermemesi (sukutu) istemin reddi manasına gelir.

Sorulan soru