0

H.singer ve r.prebisch tarafından geliştirilen ve dış ticaret hadlerinin uzun dönemde sanayi malları ihracatçısı ülkeler lehine döndüğünü belirten görüştür. Zira bir ülke sürekli tarıma dayalı hammadde ihraç eder ve sanayi ürünü ithal eder, diğeri de tam tersini yapıp tarım ürünü için hammaddeyi ithal eder, ürettiği sanayi ürününü ihraç ederse zamanla zenginleşecek, diğer ülkeyi silecektir. çünkü sanayi ürünlerinin fiyatı her zaman tarıma göre çok daha hızlı artacaktır.

Sorulan soru