0

Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğünün ispat edilemediği durumlarda, hepsinin aynı anda ölmüş sayılmasıdır. Miras hukukunda uygulama alanı bulur. Örneğin düşen uçakta babanın oğlundan önce ölmesi durumunda oğul babanın mirasçısı olacak o da öldüğü için miras payı altsoyuna intikal edecektir. Bu karışıklığa mani olmak için aynı anda ölmüş sayılırlar ve birbirlerine mirasçı olamazlar.

Sorulan soru