1

Arz Eğrisini Sağa Kaydıran Etkenler Şunlardır;
1-Girdi fiyatlarının düşmesi
2-Diğer malların fiyatının düşmesi
3-teknolojik gelişme
4-vergilerin azalması ve sübvansiyonların artması
5-Fiyatın düşeceği beklentisi
6-firma sayısının artması

Cevaplanan soru