Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Nakil Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Nakil Duyurusu Yayımlandı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı 2018 YILI 2. DÖNEM SAĞLIK BAKANLIĞI 657-4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EŞ DURUMU
NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI İLAN METNİ
Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilen 4/B sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle
yer değişikliği başvuruları, Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete
Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge’nin değişik 7 nci maddesi hükümleri
çerçevesinde 01 – 08 Ağustos 2018 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğü internet adresinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS)
üzerinden yapılacaktır.
Boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösterir liste yukarıda belirtilen
internet adresinde ilan edilmiş olup eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebi uygun olanlar, ilan
edilen aynı unvanlı boş pozisyon sayısını aşmayacak şekilde talep ettikleri ilin boş
pozisyonlarından birine noter tarafından kura ile yerleştirilecektir. Bu kapsamda;
1- Pozisyonunun vizeli olduğu ilde fiilen en az bir yıl çalışmış sözleşmeli personelden;
a) Kamu personeli olan eşinin, görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı
uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu veya,
b) Eşinin, Sağlık Bakanlığında stratejik personel, kadrolu, 657 sayılı Kanunun 4/B  maddesine göre sözleşmeli, 4924 sayılı Kanun’a göre sözleşmeli, 5258 sayılı Kanuna göre sözleşmeli veya 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen
pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak çalıştığını, belgeleyenler, görev yaptıkları pozisyon
unvanıyla aynı niteliği taşıyan Bakanlığımızca ilan edilmiş boş pozisyon olması kaydıyla, eşinin
görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.
2- Sağlık Bakanlığında çalışan eşlerden; her ikisinin de 4/B sözleşmeli personel veya
birinin 4/B sözleşmeli personel diğerinin kadrolu personel olması halinde anılan Yönerge’nin 7
nci maddesinin (3), (4) ve (5) inci fıkralarındaki şartları taşıyan sözleşmeli personel, eşinin görev
yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.
3- 4/B statüsünde çalışmakta iken, anılan Yönerge ’nin ek 1 inci maddesi hükümleri
kapsamında aile hekimliği uygulamasına geçenler de, yukarıda belirtilen şartları taşımaları
kaydıyla eşinin görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir. Bu  personelden, eş durumu nedeniyle yer değişikliğine hak kazananlar, aile sağlığı elemanı hizmet
sözleşmelerini feshederek, yeni yerlerinde 4/B sözleşmeli personel olarak göreve başlayabilecektir.

Kura Takvimi
Genel Yönetim Bütçesi Boş Pozisyon Listesi
Döner Sermaye Boş Pozisyon Listesi
Ek-1 Form (İstenen Belgeler)
Ek-2 Form (Eş Durum Belgesi, İller arası görev yeri değişikliği mümkün olmayan bir görevde çalışan kamu personeli için)
Ek-3 Form (Eş Durum Belgesi, Mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde çalışan kamu personeli için)
Ek-4 Form (Eş Durum Belgesi, Eşi Sağlık Bakanlığında çalışanlar için)

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YENİ
  • YORUM