Maliye Politikası Amaçları İle Araçları Arasındaki Çatışmalar
0 (0)

1-Tüketim düzeyinin artırılması ile iktisadi kalkınma arasındaki çatışma: İktisadi kalkınma, ekonominin gayrisafi milli hasılasına göre gittikçe büyüyen oranlarda yatırım yapabilme sürecidir.Bu ancak ekonomide yatırımlara yapılabilecek toplam tasarrufları artırabilmek ile mümkündür. Halbuki,vatandaşların,bilhassa