Ondokuz Mayıs Üniversitesi 175’i Hemşire 224 Personel Alacak

T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

4/B (Sözleşmeli Personel) Alım İlanı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Samsun il ve ilçelerindeki Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi’ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacak olup, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

ÜNVAN ADET ARANILAN NİTELİKLER
Hemşire 175 Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak
Sağlık Teknikeri 5 Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokullarıTıbbi Görüntüleme Teknikleri
2 yıllık ön lisans mezunu olmak
Sağlık Teknikeri 2 Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluRadyoterapi Programı2 yıllık ön lisans mezunu olmak
Sağlık Teknikeri 2 Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluPatoloji Laboratuvar Teknikleri
Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
Sağlık Teknikeri 5 Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Laboratuvar Teknikleri
Bölümü 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
Sağlık Tekniker 3 Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluAmeliyathane veya Cerrahi TeknikerliğiProgramı 2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
Sağlık Teknikeri 4 Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluAnestezi Teknikerliği Programı2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
Sağlık Teknikeri 5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluİlk ve Acil Yardım Teknikeri veya Paramedik Bölümü2 yıllık ön lisans mezunu olmak
Sağlık Teknisyeni 6 Sağlık Meslek LiselerininAcil Tıp Teknisyenliği veya İlk ve Acil Yardım Teknisyenliğibölümlerinden mezun olmak
Sağlık Teknikeri 2 Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDiyaliz Teknikerliği Programı2 yıllık ön lisans mezunu olmak.
Eczacı 4 Eczacılık Fakültesimezunu olmak
Fizyoterapist 5 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü4 yıllık lisans mezunu olmak.
Diyetisyen 3 Beslenme ve Diyetetik Bölümü4 yıllık lisans programından mezun olmak.
Psikolog 3 ÜniversitelerinPsikolojiLisans programından mezun olmak

ARANILAN GENEL KOŞULLAR:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-657 Sayılı Kanunun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile nöbet usulü çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).

Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemişolmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyorolmak.

Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabuledilmeyecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:

Adayların bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

Diploma veya mezuniyet belgesi aslı vefotokopisi,

2016 KPSS; P3 puanını gösteren belge, Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda yalnızca bu pozisyon için yazılı ve/veya sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup ayrıca duyuru yapılacaktır.

1 adet resim ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.(Postaileyapılanbaşvurularkabuledilmeyecektir).

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

2016 KPSS P3(B) grubu puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir. Yerleştirme sonuçlarıwww.omu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçlarınwww.omu.edu.tradresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde İşe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.omu.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Yıldız Vermeyi Unutmayın
[Toplam Oy: 0 Ortalama: 0]

Yorumunuzu Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir