Olağanüstü Kanun Yolları

Olağanüstü Kanun Yolları

Olağanüstü kanunu yolları; kesinleşmemiş kararlara karşı gidilebilecek yollardır. Şimdu bu kanun yollarını maddeler halinde yazacak olursak.

1) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı: Yargıtay ceza dairelerinden birinin kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, resen veya istem üzerine, ilâmın kendisine verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilir.

Sanığın lehine itirazda süre aranmaz.

İtiraz üzerine dosya, kararına itiraz edilen daireye gönderilir. Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderir.

2) Kanun Yararına Bozma: Kanun Yararına bozma nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

1. Davanın esasını çözmeyen bir karara ilişkin ise kararı veren hâkim veya mahkeme, gerekli inceleme ve araştırma sonucunda yeniden karar verir.
2. Mahkûmiyete ilişkin hükmün, davanın esasını çözmeyen yönüne veya savunma hakkını kaldırma veya kısıtlama sonucunu doğuran usul işlemlerine ilişkin ise kararı veren hâkim veya mahkemece yeniden yapılacak yargılama sonucuna göre gereken hüküm verilir. Bu hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz.
3. Davanın esasını çözüp de mahkûmiyet dışındaki hükümlere ilişkin ise aleyhte sonuç doğurmaz ve yeniden yargılamayı gerektirmez.
4. Hükümlünün cezasının kaldırılmasını gerektiriyorsa cezanın kaldırılmasına, daha hafif bir cezanın verilmesini gerektiriyorsa bu hafif cezaya Yargıtay ceza dairesi doğrudan hükmeder.
NOT: Kanun yararına bozma kararına karşı direnilemez.

c-Yargılamanın Yenilenmesi: Aşağıdaki nedenlerle yargılamanın yenilenmesi mümkündür.

-Duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahte olduğunun anlaşılması.

-Yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü etkileyecek biçimde hükümlü aleyhine kasıt veya ihmal ile gerçek dışı tanıklıkta bulunduğu veya oy verdiğinin anlaşılması.

-Hükme katılmış olan hakimlerden birinin, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkumiyetini gerektirecek biçimde görevini yapmada sanık lehine kusur etmiş olması.

-Hükme katılmış olan hakimlerden birinin aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkumiyetini gerektirecek biçimde görevini yapmada kusur etmiş olması.

-Sanığın beraat ettikten sonra suçla ilgili olarak hakim önünde güvenilir nitelikte ikrarda bulunmuş olması.

-Mahkumiyet kararının dayandırıldığı hukuk mahkemesi hükmünün kesinleşmiş diğer bir hükümle kalkmış olması.

-Sanığın beraatını veya daha hafif bir cezaya mahkum edilmesini gerektirecek yeni delillerin bulunması.

-Ceza hükmünün kesinleştikten sonra hukuka aykırılığın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması.(Yargılamanın yenilenmesi istemi bir süreye tabi değildir. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kesinleşmiş kararından itibaren istemin 1 yıl içinde yapılması gerekir.)

Olağanüstü kanun yollarını anlatmaya çalıştım. umarım faydalı olmuştur herkese iyi çalışmalar.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?