Öğretim Teknikleri – Eğitim Bilimleri

Öğretim Tekniklerini iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Bu başlıklardan ilki Grupla Öğretim Teknikleri ikincisi ise Grupla Tartışma Öğretim Teknikleri.

1) Grupla Öğretim Teknikleri

a) Beyin Fırtınası: Temel vurgusu yaratıcı, orijinal fikir üretimi ve problem çözmedir. Fikirler, özgür bir ortamda, eleştirilme korkusu olmadan, baskı altında kalınmadan ortaya çıkabilir.

b) Beyin Eseri (ürünü) : Öğrencilerin bireysel ya da grup olarak görüş geliştirmelerini desteklemek için kullanılır. Beyin fırtınasından farkı her öğrenciye konunun farklı yönlerine yönelik 3 kart verip görüşlerini yazmaları istenir. Sınıfta sırayla okunur.

c) Gösteri Demonstrasyon : Öğretmen bir konuyu öğrencilere bazı araçları gösterip ya da kullanıp anlatıyorsa bu gösteri tekniğidir. Öğrenci seyirci konumundadır.

d) Soru – Cevap : Öğrencileri düşünmeye ve konuşmaya yöneltmek için kullanılır. Üst düzey düşünme ve ifade etme olanağını tanır.
– Her sorunun belli bir amacı olmalı.

– Öğretmenin dikkat edeceği husus, doğruları pekiştirmek, yanlışlara ipucu, dönüt ve düzeltme yapmak.

e) Drama : Doğaçlama, rol oynama ve tiyatro etkinliklerinden faydalanıp öğrencinin bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri ya da soyut bir kavramı oyunsu süreçlerle sınıfta canlandırmasıdır.
– Yaşayarak öğrenmeyi, üretkenliği ve yaratıcılığı geliştiren öğrencileri aktif kılan bir tekniktir.

f) Rol Oynama: Öğrencilerin başkalarının kimliklerine bürünerek, onların nasıl hissettiklerini, nasıl düşündüklerini ve bunlara bağlı olarak nasıl davrandıklarını anlamaya çalışıp empatiyi geliştirir.
– En önemli özelliği: rol alan öğrencilere rolleri hakkında ayrıntılı bilgi verilip prova etmek için zaman verilir.

2) Grupla Tartışma Teknikleri:

Büyük grup tartışma; Konuyla ilgili tartışma tüm sınıfta açılır, çeşitli sorular yöneltilip konu ile ilgili görüşlerini bildirmeleri istenir. Öğrenci yürütücüdür.

Küçük Grup Tartışma; Geniş ölçüde katılımı sağlamak için küçük gruplara bölünerek yapılır. Amaç öğrencilerin yetenekleri ve birbirlerini tanımalarını grup psikolojisini oluşturmaktır.

– Vızıltı 22; 2 öğrencinin bir konuda 2’ şer dakika konuşması.

– Vızıltı 55; 5 öğrencinin bir konuda 5’ er dakika konuşması.

Buzz Grup; Bir problemi ve onun çözüm yolunu temel alan bir tekniktir. Önemli noktalardan biri de her öğrenci grup tartışmalarında en az 1 defa lider olma hakkına sahip.

Münazara; Önceden belirlenmiş bir konuyla ilgili lehte ve aleyhte görüş bildirecek iki grup oluşturulur.

– Temel amaç öğrencilerde hızlı düşünme, zıt fikre tahammül edebilme, bir düşünceyi savunabilme, iletişim becerilerini geliştirmektir.

– Kollekyum; Panele bezer ama bunda 2 panel grubu var. Biri kaynak kişilerden diğeri öğrenci grubundan oluşur. Öğrenciler hazırlıklı olup kaynak gruba sorular sorar.

Sempozyum (Bilgi şöleni); Çoğunlukla akademik konular üzerinde bir konunun çeşitli yönlerinin aynı oturumunda konu alanı uzmanı farklı kişilerce seri bir şekilde aktarılmasıdır.

– Konuyu tartışma amacı yoktur.

Panel; 3-5 kişilik bir grubun önceden belirtilmiş bir konuyu dinleyici grubu önünde, bir yöneticinin başkanlığında samimi bir hava içinde tartışmasıdır.

Forum; Değişik görüşe sahip kişilerin bir konu üzerindeki görüşlerini ifade edebilmeleri için kullanılır. Amaç konunun zıt yönlerini ele alarak tartışmaktır.

Zıt Görüş; Kısmen tartışılmış ama tam açıklığa kavuşmamış konuların öğretiminde kullanılır. Özellikle işlenmiş konuları tekrar etmede ve gözden geçirmede kullanılır.

Seminer ; Belli bir konuda araştırma yapmış bir kişi araştırma bulgularını diğer kişilerle paylaşır ve ardından bir tartışma yapılır. Öğrencinin bilgi edinme, bilgi düzenleme ve elde ettiklerini sunma becerilerini geliştirir.

– Çember Çember şeklinde 10-15 kişilik grup oturur bir konuyu tartışır. Tartışmayı yönetecek bir lider ve tartışmayı yazmak için bir sekreter seçilir. Sorular teker teker seçilir. Cevaplar yazılır.

Açık Oturum; Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun herkesin izleyebileceği biçimde açık olarak tartışıldığı bir toplantıdır. Oturum yöneticisi seçilir. Amaç, sonuca ulaşmak değil, merak edilen bir konuda detaylı bilgilendirmek.

Workshop (Çalıştay / Düşünce Atölyesi); Bireyleri kısa bir zaman içinde belli bir yerde toplayıp belirlenen konuyla ilgili problemleri çözmek için bir araya getiren teknik.

Çalışma Grupları; Panele benzer ama farkı sunu yapılmadan önce konuyla ilgili olarak bir araya gelen grup araştırma-inceleme yapar.

Diğer eğitim bilimleri ders notlarına buradan bakabilirsiniz

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.