Monopolde Fiyat Farklılaştırılması

Monopolde 3 farklı fiyat farklılaştırılması vardır. Bunları Sırayla inceleyecek olursak.

Monopolde 1. Derece Fiyat Farklılaştırılması

Bu fiyat farklılaştırılmasında, monopol firma her birimi, ona en yüksek fiyatı ödeyebilecek olan fiyata satar. Bu farklılaştırmaya tam fiyat farklılaştırılması da denir. 1. Derece Fiyat Farklılaştırılmasında tüketici rantı sıfır, üretici rantı maksimumum,ve dara kaybı sıfırdır. Üretim ise ortalama maliyetin minimum oluğu seviyede gerçekleşir.

Monopolde 2. Derece Fiyat Farklılaştırılması:

Bu fiyat farklılaştırılmasında, tüketiciye farklı miktarlar için farklı fiyatlar sunulmasıdır. Bu uygulama tüketimi teşvik eder.

Monopolde 3. Derece Fiyat Farklılaştırılması:

Bu fiyat farklılaştırılmasında ise firma alıcıları gruplara böler. Örneğin yaş, cinsiyet, gelir gibi. Her gruba farklı fiyat uygulaması yapılır. Daha iyi anlaşılması için örneğin belediyelerin öğrenci ve sivil ayrımı yapması gibi. 3. Derece Fiyat Farklılaştırılmasında talebin fiyat esnekliği yüksektir, bu nedenle fiyat diğer durumlara göre daha düşüktür.

Fiyat farklılaştırılmasının yapılması için aşağıda ki şartların olması gerekir.

– Piyasalar bölümlü olmalı.

– Piyasalar ayrılırken önemli bir marjinal maliyet çıkmaması gerekir. – Piyasalar arası geçiş olmamalı.

– Farklı talep esneklikleri olmalı.

Fiyat farklılaştırılmasını anlatmaya çalıştım herkese iyi çalışmalar

Diğer a grubu ders notlarına buradan bakabilirsiniz

Yıldız Vermeyi Unutmayın
[Toplam Oy: 1 Ortalama: 5]

Yorum yapın