Monetarist Yaklaşım, Parasalcılık

Monetarist Yaklaşım, Parasalcılık

Monetaristler yani parasalcılar yada paracılar demek bana göre daha doğru 🙂 Moneterasitlerin en önemli temsilcisi Friedmandır.

Monetaristleri anlamak için öncelikle bazı kuramlarını bilmek gerekiyor. Bunların en başında Adaptif beklentiler kuramı geliyor. Daha sonra doğal işsizlik tezi ve işçi yanılma modellerini incelemek gerekir. Biz bu konu anlatımında Monetaristlerin bazı özelliklerini ele aldık ve bunları maddeler halinde sıraladık. İnşallah okuyan herkese faydalı olur. Lafı fazla uzatmadan hemen anlatıma geçelim.
1.Adaptif (Uyarlamacı) Beklentiler : Cagan tarafından ortaya atılan bu yaklaşıma göre bireyler fiyat beklentilerine göre karar alırken geçmişteki fiyat hareketlerinin ağırlıklı ortalamasını alır. Ekonomide tam istihdamdan sapmaya sebep olan her hangi bir şok olursa fiyat beklentileri geçmişle uyumlu olan bireyler azalan bir hata öngörüsü ile yeni durumu kendilerini adapte ederler ve uyarlarlar. Ve ekonomi tam istihdama geri döner.

2. Doğal işsizlik tezi : Friedman ve Phelps tarafından ortaya atılan bu görüşte ise geçici ve yapısal işsizlik ekonomik dalgalanmalardan bağımsız olarak ekonominin doğası gereği vardır. Doğal işsizlik oranında ve tam tam istihdamda olan ekonomi, kısa dönemde meydana gelen dalgalanmalar nedeni ile tam istihdamdan uzaklaşılsa da, uzun dönemde doğal işsizlik oranında ki tam istihdama geri döner. Doğal işsizlik uzun vadeli yapısal politalar ile azaltılabilir.

3. İşçi yanılma modeli : Friedman tarafından ortaya atlan bu görüşe göre; iş gücü talebi REEL ücretin, iş gücü arzı BEKLENEN reel ücretin fonksiyonudur. Bu modele göre fiyat değişimi gerçekleşen fiyat değişiminden büyükse iş gücü arzı azalır ve ekonomi doğal işsizlik oranının üstünde ki eksik istihdam hasılasına yönelir. İşçilerin bekledikleri fiyat değişimi, gerçekleşen fiyat değişimine eşit ise iş gücü arzı değişmez ve ekonomi doğal işsizlik oranında ki tam istihdam hasılasında kalır. İşçilerin bekledikleri fiyat değişimi gerçekleşenden düşükse iş gücü arzı artar ve ekonomi aşırı istihdam hasıla düzeyine yönelir.

4. Maliye Politikası ve Tam Dışlama :  Monetaristlere göre para talebinin faize duyarlılığı oldukça düşüktür. Yani LM oldukça diktir. Yatırımların ise faize duyarlılığı oldukça yüksektir. Yani IS eğrisi oldukça diktir. Buna göre genişletici maliye politikası yatırımlarda ve tüketimde azalmaya yol açacağından tam dışlamaya yol açar. Monetaristlere göre faizlerdeki yükselmeye dayalı olarak sadece fiyatların yükseleceğini öne sürer.

5. Para politikası : Monetarisleree göre para lüks bir maldır. Genişletici para politikası toplam talebi arttırır, buda kısa dönemde ekonomide enflasyonist baskı oluşturur ve ülke de doğal işsizliğin altında aşırı istihdam hasılasına yönlendirir. Ancak bu durum beklenen enflasyonu arttırırken, ücret ve maliyetlerdeki artış nedeni ile enflasyon artmaya devam eder ve ekonomi doğal işsizlik oranındaki tam istihdam düzeyine yönelir.Yani para kısa dönemde hasılayı arttırırken yanlı, uzun dönemde parasal genişleme oranından daha yüksek bir enflasyon oranına neden olduğundan SÜPER YANSIZDIR.

7. İstikrarlı, Sabit Para politikası : Monetaristler ekonomideki para arını geniş tanımlar ve buna göre para arzı dışsaldır. Buna göre para arzı istikrarlı olarak, belirlenen kurallara göre, sabit bir parasal genişleme yapılmalıdır. Monetaristler hasıladaki devrevi dalgalanmaları da para arzında ki devrevi dalgalanmalara bağlarlar. Monetaristlere göre; ekonomide ki istikrarsızlığın temel nedeni hatalı para politikalarıdır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YENİ
  • YORUM