Milletvekili Olmak İsteyen Memurlar İçin Önemli 9 Bilgi

Milletvekili Olmak İsteyen Memurlar İçin Önemli 9 Bilgi

27. Dönem milletvekili olmak isteyen memurlar için Devlet Personel daire başkanlığı 9 soruluk bir yayın hazırladı. Bu yayına göre

1. GÖREVDEN AYRILMASI GEREKENLER

Hâkimler, savcılar
Yüksek yargı organları mensupları
Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları
Yükseköğretim Kurulu üyeleri
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri
Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri
Kamu idarelerinde görev yapan sözleşmeli personel
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki Sözleşmeli Personel
Belediye başkanları
Subaylar ile astsubaylar
Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri
Belediye meclisi üyeleri
İl genel meclisi üyeleri
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar

2. GÖREVDEN AYRILMA ZAMANI
Kamu görevlilerinden seçimde aday olacakların istifa veya emeklilik yoluyla görevlerinden ayrılmak istemeleri halinde dilekçelerini en geç 26 Nisan 2018 Perşembe gününden geçerli olmak üzere yine en geç bu tarihte saat 17.00’ye kadar vermeleri zorunludur.

3.GÖREVDEN AYRILMA DİLEKÇESİNİN ŞEKLİ
Görevden ayrılma dilekçesinin özel bir şekli bulunmamaktadır. Her dilekçede bulunması gereken şekil özelliklerinin yanında“24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde aday olabilmek için görevimden ayrılmak istiyorum.” şeklinde bir ifade yeterli olacaktır.

4.İSTİFA EDENLERİN HAKLARI
Seçimde aday olabilmek için istifa eden memurlar görevlerinden ayrı kaldıkları sürece memuriyete ilişkin özlük haklarından yararlanmaları mümkün olmadığı gibi bu sürelerin emeklilik bakımından değerlendirilmesine de imkân bulunmamaktadır.
Seçimde aday olabilmek için istifa eden memurların aday olamamaları ya da aday olup da seçimi kazanamamaları üzerine görevlerine geri dönmeleri halinde, görevden ayrı kaldıkları süre için kendilerine mali ve sosyal haklar kapsamında hiçbir ödeme yapılmayacak, bu döneme ilişkin olarak sosyal güvenlik kesintileri de kurumları tarafından ödenmeyecektir.

5. İSTİFA SONRASI GERİYE DÖNÜŞ
Seçimler nedeniyle görevden ayrılanların kurumlarına tekrar dönmek istemeleri halinde kurumları tarafından eski görevlerine döndürülmeleri zorunlu olmayıp, kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanmaları da mümkün bulunmaktadır.
Seçim nedeniyle yasal zorunluluğa dayanarak istifa edenlerden yeniden memuriyete dönmek isteyenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesinde yer alan iki defadan fazla istifa etmiş olanların memuriyete dönemeyeceğine ilişkin kısıtlamalara tabi olmayacaktır.

6.GÖREVE TEKRAR DÖNEMEYECEKLER KİMLERDİR?
298 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine göre görevden ayrılan;
-Yüksek mahkeme üyelerinin,
-Hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanların,
-Subay ve astsubayların,
görevlerine geri dönüş hakkı bulunmamaktadır.

7.GÖREVE DÖNÜŞ DİLEKÇESİNİN ŞEKLİ Görevden ayrılış dilekçesinde olduğu gibi göreve dönüş dilekçesinde de şekil zorunluluğu bulunmamaktadır. Dilekçede; “24 Haziran2018 tarihinde gerçekleştirilecek/gerçekleştirilen 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde aday gösterilmediğim/seçilemediğim için 298 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi hükmü gereğince görevime dönmek istiyorum.” şeklinde bir ifade bulunması yeterli olacaktır.

8.İSTİFA SONRASI ATAMA ZAMANI
İstifa etmiş ancak aday adayı veya aday olmamış kamu görevlilerinden geri dönüş hakkı bulunanlar kurumlarına müracaat etmeleri halinde Yüksek Seçim Kurulunca kesin seçim sonuçlarının açıklanması beklenmeksizin atamalarının yapılması mümkün bulunmaktadır.
İstifa etmiş ancak aday adayı veya aday olmamış ya da aday olmuş ancak seçilememiş kamu görevlilerinden geri dönüş hakkı bulunanlar en son Yüksek Seçim Kurulunca kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip 1 aylık süre içerisinde kurumlarına müracaat etmeleri halinde atamalarının yapılabilecek olup bu süre geçtikten sonra yapılacak başvuruların ise bu kapsamda değerlendirilmesine imkan bulunmamaktadır.

9. GÖREVE DÖNÜŞTE BELGE İBRAZI
Seçimlere katılmak üzere istifa edenlerden aday olamayan ya da seçilemeyenlerin tekrar eski görevlerine dönmek için yapacakları başvurularda, aday olamadıklarına ya da seçilemediklerine ilişkin belge istenmesi halinde ilgililer tarafından konuya ilişkin belge ibraz edilmesi gerekmektedir. Ancak, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde aday olma gerekçesiyle görevlerinden ayrılmakla birlikte adaylık için başvurusu bulunmayanların göreve dönüşleri 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi kapsamında mümkün olabilecektir. Bu durumdakilerin istifaları da mezkûr hükümdeki iki defa istifa kapsamında değerlendirilecektir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YENİ
  • YORUM