Maliye Politikası Amaçları İle Araçları Arasındaki Çatışmalar

Maliye Politikası Amaçları İle Araçları Arasındaki Çatışmalar

1-Tüketim düzeyinin artırılması ile iktisadi kalkınma arasındaki çatışma: İktisadi kalkınma, ekonominin gayrisafi milli hasılasına göre gittikçe büyüyen oranlarda yatırım yapabilme sürecidir.Bu ancak ekonomide yatırımlara yapılabilecek toplam tasarrufları artırabilmek ile  mümkündür.

Halbuki,vatandaşların,bilhassa düşük gelirli vatandaşların belirli bir yaşam seviyesine ulaşma amacı, ekonomide yatırımlara ayrılabilecek toplam tasarruf hacmini düşürebilmektedir,çünkü gelir sabitken hem tasarruf hem de tüketimin artırılması mümkün değildir.Bu nedenle özellikle az gelişmiş ülkelerde bu iki amacın bir arada gerçekleşmesi söz konusu olamamaktadır. Çünkü tüketimin yükseltilmesi sermaye birikiminin azalmasına, sermaye birikiminin yükseltilmesi ise tüketimin azalmasına yol açar.

2-Tüketim düzeyinin artırılması ile iktisadi kalkınma arasındaki çatışma:İktisadi kalkınma, ekonominin gayrisafi milli hasılasına göre gittikçe büyüyen oranlarda yatırım yapabilme sürecidir.

Bu ancak, ekonomide yatırımlara yapılabilecek toplam tasarrufları artırabilmek ile  mümkündür.Halbuki,vatandaşların,bilhassa düşük gelirli vatandaşların belirli bir yaşam seviyesine ulaşma amacı, ekonomide yatırımlara ayrılabilecek toplam tasarruf hacmini düşürebilmektedir,çünkü gelir sabitken hem tasarruf hem de tüketimin artırılması mümkün değildir.Bu nedenle özellikle az gelişmiş ülkelerde bu iki amacın bir arada gerçekleşmesi söz konusu olamamaktadır. Çünkü tüketimin yükseltilmesi sermaye birikiminin azalmasına, sermaye birikiminin yükseltilmesi ise tüketimin azalmasına yol açar.

3-Ekonomik ve Sosyal Haklarla Maliye Politikasının Amaçları Arasındaki Çatışma: Ekonomik ve sosyal hayatın gün geçtikçe daha yaygın bir halde mali araçlarla düzenlenmesi çoğu zaman ekonomik ve sosyal haklar adı altında toplayabileceğimiz özel hukukun temel prensipleri ile maliye politikasını çatışma haline getirmektedir.Örneğin mülkiyet hakkına sahip bir şahısın malına kamu yararı gereği el konulabilmektedir.

4-Maliye politikası araçları ve amaçları arasındaki çatışma:Maliye politikasının bir amacını gerçekleştirmek için kullanılan bir maliye politikası aracının, diğer bir maliye politikası aracına ters düşmesidir.Örneğin, enflasyonist bir ekonomik yapı içinde kamu harcamalarını azaltmak gerekir.Bu durum iktisadi istikrarın sağlanması için gerekmektedir.Ancak gelir dağılımının düzenlenmesinde ise kamu harcamalarını artırmak gerekmektedir.Dolayısıyla iktisadi istikrarın gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılan araçla,gelir dağılımının düzenlenmesinde kullanılan araç çatışmaktadır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?