LM Eğrisi Analizi

LM Eğrisi Analizi

Sentezci keynesyenlere göre klasik durum, likidite tuzağı, yatırım tuzağı durumları özel durumlardır. Sadece maliye politikası uygulandığında kısmi dışlama söz konusu olacağından, maliye politikasının yanına yardımcı olarak para politikası da uygulanarak bu kısmi dışlamayı ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Bu açıklamalar ışığında IS-LM analizinin ilk kısmı olan LM analizine başlayalım.

LM fonksiyonu; Reel para arzı verili iken, para piyasasında ki faiz oranı- reel gelir dengesini sağlayan bir fonksiyondur. Bu birde denklemi var. B denklem;

LM denklemi: L=kY-hi dir. Burada ki L reel para talebini, k para talebinin gelire duyarlılığını, h para talebinin faize duyarlılığını, i faiz haddini ve Y de gelir düzeyini ifade etmektedir. LM denklemini verdikten sonra LM’i geometrik olarak gösterelim.

LM eğrsinin eğimi k/h tır. Para piyasasında ki dengeyi sağlayan, pozitif ilişkiyi yansıtan faiz gelir bileşimlerin geometrik yeridir.

Bazı durumlar LM eğrisinin eğimini etkileyebilir. Bunları maddeler halinde yazacak olursak:
-Para talebinin gelire duyarlılığı yani k artarsa, Paranın dolanım hızı düşer ve LM eğrisi dikleşir, Tersi durumda ise LM eğrisi yatıklaşır.
-Para talebinin faize duyarlılığı yani h artarsa, LM’in eğimi azalır ve yatıklaşır. Tersi durumda LM eğrisi dikleşir.
-Para talebinin faize duyarlılığı yani h sonsuz ise LM eğrisinin eğimi sıfır olur ve Lm eğrisi tam yatık olarak çizilir.

LM eğrisinin minumum faiz haddinde, gelir eksenine paralel, tam yatık bir doğru olduğu durumda para talebi faiz esnekliği sonsuz olup bu duruma likidite tuzağı durumu denir.

-Para talebinin faize duyarlılığı yani h sıfır ise, LM eğrisinin eğimi sonsuz olur ve LM eğrisi tam diktir.


LM eğrisinin faiz eksenine paralel, tam dik bir doğru olduğu durumda para talebi ile faiz arasında ilişki olmayıp bu duruma klasik durum denir.

Bazı durumlarda LM eğrisinin konumunu etkileyebilir. Bu durumları maddeler halinde yazacak olursak;
-Reel para arzı artarsa, denge faiz oranı düşer ve LM eğrisi paralel olarak sağ alta doğru kayar. Tersi durumda ise LM eğrisi paralel olarak sol üste doğru kayar.
-Otonom para talebi artarsa, denge faiz oranı yükselir ve LM eğrisi paralel olarak sol üste kayar. Tersi durumda LM eğrisi paralel olarak sağ alta kayar.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?