Kpss Alan Dersleri ve Konu Dağılımı

Kpss Alan Dersleri ve Konu Dağılımı
Genel Yetenek Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)Sözel Bölüm %50
Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

2)Sayısal Bölüm %50
Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

Genel Kültür Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)Tarih %45
a)Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal,ekonomik ve kültürel gelişmeler) (%5)
b)Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)(%15)
c)Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı’nın
sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) (%20)
d)Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar Dünyada; İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar Türkiye’de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) (%5)
2)Türkiye Coğrafyası %30
a)Türkiye’nin fiziki özellikleri (%12)
b)Türkiye’nin beşerî özellikleri (%5)
c)Türkiye’nin ekonomik özellikleri (%13)
3)Temel Yurttaşlık Bilgisi %15
a)Hukuk başlangıcı (%5)
b)Anayasa (%5)
c)İdare (%5)
4)Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular %10

Eğitim Bilimleri Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Öğretim İlke ve Yöntemleri %26
2) Sınıf Yönetimi %6
3) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı %6
4) Program Geliştirme %6
5) Ölçme ve Değerlendirme %15
6) Öğrenme Psikolojisi %15
7) Gelişim Psikolojisi %13
8) Rehberlik ve Özel Eğitim %13
Öğretmenlik Alan Bilgisi Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi %80
2) Alan Eğitimi %20
Kamu Yönetimi Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Siyaset Bilimi %20
2) Anayasa %15
3) Yönetim Bilimleri %20
4) Yönetim Hukuku %20
5) Kentleşme ve Çevre Sorunları %15
6) Türk Siyasi Hayatı (Osmanlıdan Günümüze Siyasi Olaylar) %10
Hukuk Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)Anayasa Hukuku %10
2)İdare Hukuku ve İdari Yargı %15
3)Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Ceza Muhakemesi Hukuku) %15
4)Medeni Hukuk %15
5)Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) %15
6)Ticaret Hukuku %15
7) İcra ve İflas Hukuku %15

İktisat Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)İktisadi Doktrinler Tarihi %5
2)Mikro İktisat %30
3)Makro İktisat %25
4)Para-Banka-Kredi %10
5)Uluslararası İktisat %10
6)Kalkınma-Büyüme %10
7)Türkiye Ekonomisi %10

İşletme Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)Temel Kavramlar %10
2)İşletme Yönetimi %25
3)Üretim Yönetimi %25
4)Pazarlama Yönetimi %20
5)Finansal Yönetim %20

Maliye Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)Maliye Teorisi %10
2)Kamu Gelirleri %15
3)Kamu Giderleri %15
4)Kamu Borçları %15
5)Bütçe %15
6)Vergi Hukuku %15
7)Maliye Politikası %15

Muhasebe Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)Genel Muhasebe %70
2)Mali Tablolar Analizi %20
3)İhtisas Muhasebesi (Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Denetim, TFRS, TMS) %10

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %55
a)İş Hukuku ve Teorisi (%20)
b)Sosyal Güvenlik Hukuku ve Teorisi(%25)
c)Sosyal Politika (%10)
2)Çalışma Ekonomisi %30
3)Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi %15

İstatistik Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)Olasılık ve Stokastik Süreçler %15
2)Matematiksel İstatistik %15
3)Yöneylem Araştırması %5
4)Çok Değişkenli Analizler %10 5) Parametrik Olmayan Testler %5
6)Uygulamalı İstatistik %15
7)Zaman Serileri %5
8)Deney Tasarımı ve Varyans Analizi %10
9)Örnekleme %10
10)Regresyon Analizi %10

Uluslararası İlişkiler Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)Uluslararası İlişkiler Teorisi %20
2)Uluslararası Hukuk %25
3)Siyasi Tarih %20
4)Uluslararası Güncel Sorunlar %10
5)Uluslararası Örgütler %10
6)Türk Dış Politikası %15

Hukuk Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)Anayasa Hukuku %10
2)İdare Hukuku ve İdari Yargı %15
3)Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Ceza Muhakemesi Hukuku) %15
4)Medeni Hukuk %15
5)Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) %15
6)Ticaret Hukuku %15
7) İcra ve İflas Hukuku %15

İktisat Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)İktisadi Doktrinler Tarihi %5
2)Mikro İktisat %30
3)Makro İktisat %25
4)Para-Banka-Kredi %10
5)Uluslararası İktisat %10
6)Kalkınma-Büyüme %10
7)Türkiye Ekonomisi %10

İşletme Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)Temel Kavramlar %10
2)İşletme Yönetimi %25
3)Üretim Yönetimi %25
4)Pazarlama Yönetimi %20
5)Finansal Yönetim %20

Maliye Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)Maliye Teorisi %10
2)Kamu Gelirleri %15
3)Kamu Giderleri %15
4)Kamu Borçları %15
5)Bütçe %15
6)Vergi Hukuku %15
7)Maliye Politikası %15

Muhasebe Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)Genel Muhasebe %70
2)Mali Tablolar Analizi %20
3)İhtisas Muhasebesi (Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Denetim, TFRS, TMS) %10

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %55
a)İş Hukuku ve Teorisi (%20)
b)Sosyal Güvenlik Hukuku ve Teorisi(%25)
c)Sosyal Politika (%10)
2)Çalışma Ekonomisi %30
3)Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi %15

İstatistik Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)Olasılık ve Stokastik Süreçler %15
2)Matematiksel İstatistik %15
3)Yöneylem Araştırması %5
4)Çok Değişkenli Analizler %10 5) Parametrik Olmayan Testler %5
6)Uygulamalı İstatistik %15
7)Zaman Serileri %5
8)Deney Tasarımı ve Varyans Analizi %10
9)Örnekleme %10
10)Regresyon Analizi %10

Uluslararası İlişkiler Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

1)Uluslararası İlişkiler Teorisi %20
2)Uluslararası Hukuk %25
3)Siyasi Tarih %20
4)Uluslararası Güncel Sorunlar %10
5)Uluslararası Örgütler %10
6)Türk Dış Politikası %15

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
Türkçe Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi %80
a) Anlama ve Anlatma Teknikleri (%24)
b) Dil Bilgisi ve Dil Bilimi (%16)
c) Çocuk Edebiyatı (%8)
d) Türk Halk Edebiyatı (%8)
e) Yeni Türk Edebiyatı (%8)
f) Eski Türk Edebiyatı (%8)
g) Edebiyat Bilgi ve Kuramları (%8)
2) Alan Eğitimi Testi %20
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi %80
a) Analiz (%28)
b) Cebir (%18)
c) Geometri (%18)
d) Uygulamalı Matematik (%16)
2) Alan Eğitimi Testi %20
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi %80
a) Fizik (%24)
b) Kimya (%22)
c) Biyoloji (%22)
d) Yer Bilimi (Jeoloji) (%4)
e) Astronomi (%4)
f) Çevre Bilimi (%4)
2) Alan Eğitimi Testi %20
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi %80
a) Tarih (%28)
b) Coğrafya (%20)
c) Siyaset Bilimi (%8)
d) Diğer sosyal bilim alanları (%24)
Sosyal Bilgilerin Temelleri, Sosyal Psikoloji, Arkeoloji, Antropoloji, Sosyoloji,
Felsefe, Ekonomi, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Sanat ve Estetik,
İnsan İlişkileri ve İletişim, Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal Proje Geliştirme
2) Alan Eğitimi Testi
%20
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi %80
a) Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili (%26)
b) Yeni Türk Edebiyatı (%18)
c) Eski Türk Edebiyatı (%18)
d) Türk Halk Edebiyatı (%18)
2) Alan Eğitimi Testi %20
Tarih Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi %80
a) Tarih Metodu (%8)
b) Eski Çağ Tarihi (%4)
c) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi (%10)
d) Orta Çağ İslam Tarihi (%12)
e) Osmanlı Tarihi (%14)
f) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (%12)
g) Ortaçağ’dan 20. Yüzyıl’a Dünya Tarihi (%12)
h) 20. Yüzyıl Türk ve Dünya Tarihi (%8)
2) Alan Eğitimi Testi %20
Coğrafya Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

Alan Bilgisi Testi %80
Fiziki Coğrafya (%30)
Beşeri ve Ekonomik Coğrafya (%30)
Bölgeler ve Ülkeler (%20)
Alan Eğitimi Testi %20

Fizik Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

Alan Bilgisi Testi %80
Mekanik (%20)
Elektrik ve Manyetizma (%20)
Madde ve Özellikleri (%10)
Dalgalar ve Optik (%10)
Modern Fizik (%20)
Alan Eğitimi Testi %20

Kimya Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

Alan Bilgisi Testi %80
Analitik Kimya (%20)
Anorganik Kimya (%20)
Organik Kimya (%20)
Fizikokimya (%20)
Alan Eğitimi Testi %20

Biyoloji Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

Alan Bilgisi Testi %80
Hücre ve Metabolizma (%16)
Bitki Biyolojisi (%10)
İnsan ve Hayvan Biyolojisi (%20)
Ekoloji(%10)
Canlıların Sınıflandırılması (%8)
Genetik ve Evrim (%16)
Alan Eğitimi Testi %20

Matematik Öğretmenliği (Lise) Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

Alan Bilgisi Testi %80
Analiz (%24)
Cebir (%16)
Geometri (%16)
Uygulamalı Matematik (%24)
Alan Eğitimi Testi %20

İngilizce Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

Alan Bilgisi Testi %80
Dil Yeterliği(%50)
Dil Bilim (%16)
Edebiyat (%14)
Alan Eğitimi Testi %20

Dîn Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı

Alan Bilgisi Testi %80
Hz. Muhammed’in Hayatı ve Sünneti (%12)
Kur’an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama (%12)
Temel Dini Bilgiler (İslâm, İman Esasları ve İbadetleri) (%16)
İslam Ahlakı, Estetiği ve Felsefesi (%12)
Günümüz Türkiye’sindeki İslam Mezhep ve Yorumları(%4)
Din Bilimleri (Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Felsefesi)(%24)

Rehber Öğretmen Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi %80
a) Temel Psikolojik Kavramlar (%16)
b) Psikolojik Danışma Kuram İlke ve Teknikleri (%16)
c) Davranış ve Uyum Problemleri (%10)
d) Bireyi Tanıma Teknikleri (%10)
e) Bireyle ve Grupla Psikolojik Danışma (%10)
f) Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı (%8)
g) Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Araştırma ve Program Geliştirme (%6)
h) Meslek Etiği ve Yasal Konular (%4)
2) Alan Eğitimi Testi %20
Sınıf Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi %80
a) Temel Matematik (%12)
b) Genel Biyoloji (%6)
c) Genel Fizik (%6)
d) Genel Kimya (%6)
e) Türk Dili (%12)
f) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (%6)
g) Çocuk Edebiyatı (%6)
h) Uygarlık Tarihi (%6)
i) Türk Tarihi ve Kültürü (%6)
j) Genel Coğrafya (%6)
k) Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği (%8)
2) Alan Eğitimi Testi %20
Okul Öncesi Öğretmenliği Soruların Testteki Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi %80
a) Okul Öncesi Eğitime Giriş (%6)
b) İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi (%2)
c) Psikoloji (%2)
d) Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım (%4)
e) Anne-Çocuk Beslenmesi (%2)
f) Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (%12)
g) Yaratıcılık ve Geliştirilmesi (%6)
h) Çocukta Oyun Gelişimi (%4)
i) Çocuk Edebiyatı (%4)
j) Çocuk Ruh Sağlığı (%8)
k) Drama (%4)
l) Özel Öğretim Yöntemleri II (%14)
m) Anne-Baba Eğitimi (%6)
n) İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları (%6)
2) Alan Eğitimi Testi %20

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. blank ask dedi ki:

    alan bilgisinde kamu yönetimi soru dağılımı yok