Koruma Tedbirleri Nelerdir?

Koruma tedbirleri bir cezalandırma aracı değildir. Bu tedbirlerin uygulanabilmesi için zararın ağırlığı ile orantılı olması ve bir hakkın tehlikede bulunması gerekir. Genellikle fail hakkında uygulanır, ancak mağdur veya diğer kişiler hakkında uygulanabilir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 4.kısmında düzenlenmiştir. Cmk koruma tedbirleri şunlardır:

1. Yakalama ve gözaltı
2. Tutuklama
3. Adli kontrol
4. Arama ve elkoyma
5. Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi
6. Gizli soruşturmacı
7. Teknik araçlarla izleme

Burada küçük bir not aktarayım; Güvenlik tedbirleri ile koruma tedbirlerini birbirine karıştırmamak gerekir. Güvenlik tedbirleri, ceza verilemediği ya da cezanın yetersiz kaldığı durumlarda uygulanan ek yaptırımlardır. Koruma tedbirleri ise yargılamanın sağlıklı yürümesi için kişinin bazı haklarına ve özgürlüklerine müdahale edilmesidir.

Şimdi bu güvenlik tedbirlerini kısaca değinelim.

Yakalama

Suç işlediğinden şüphelenilen kişinin gözaltı veya tutuklama kararı olmaksızın geçici olarak özgürlüğünden alıkonmasına yakalama denir. Gözaltı: Yakalanan kişinin hâkim tarafından dinlenmesini gerektiği durumlarda elde tutulmasına, gözaltı denir. Gözaltı kararını kural olarak cumhuriyet savcısı verir. Gözaltı kararı, sözlü olarak da verilebilir; ancak bu kararın, derhal yazılı hale getirilmesi gerekir. Yakalanan kişi, Cumhuriyet Savcılığınca bırakılmazsa, soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar verilebilir. Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren 24 saati geçemez. Yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre 12 saatten
fazla olamaz.

Tutuklama

Gözaltındaki kişinin, kanunlarda sayılı sebeplerin varlığı halinde, hakim kararına dayanarak, geçici olarak özgürlüğünden yoksun bırakılıp cezaevine konulmasıdır. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir.

Adli Kontrol

Tutuklamaya alternatif olarak getirilmiş, failin bazı hak ve özgürlüklerine kısıtlama getiren tedbirlerdir. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilir. Adlî kontrol, şüphelinin aşağıda gösterilen bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutulmasını içerir. Kanunda sayılı belli başlı adli kontroller şunlardır:
-Yurt dışına çıkmama
-Belirli yerlere başvuru
-Kontrol tedbirlerine tabi tutulma
-Taşıt kullanımının yasaklanması veya kısıtlanması
-Alkol ve uyuşturucu tedavisine tabi tutulma
-Güvence miktarı yatırma
-Silah bulundurmanın yasaklanması veya kısıtlanması
-Teminat miktarı yatırma
-Aile yükümlülüklerine tabi tutulma
-Konutunu terk etmeme
-Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmeme
-Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme

Arama ve el koyma

Yakalamak veya suç delillerini elde etmek için şüphelinin veya sanığın üstünde, eşyasında, konutunda, işyerinde veya ona ait diğer yerlerde yapılan araştırma faaliyetine arama denir. Arama için makul şüphe yeterlidir. Arama, hakim kararıyla; gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde cumhuriyet savcısının, cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile yapılır.

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, ağır ceza mahkemesi veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı kararını derhâl mahkemenin onayına sunar ve mahkeme, kararını en geç 24 dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya mahkeme tarafından aksine karar verilmesi hâlinde tedbir, cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır. Bu tedbire ağır ceza mahkemesince oy birliğiyle karar verilir.

Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme

a-Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi: Soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin bulunması ve başka surette delil elde edilememesi hâlinde, kamu görevlileri gizli soruşturmacı olarak görevlendirilebilir. Bu madde uyarınca yapılacak görevlendirmeye ağır ceza mahkemesince oy birliğiyle karar verilir.

b-Teknik Araçlarla İzleme: Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebepleri bulunması ve başka suretle delil elde edilememesi hâlinde, şüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri ve işyeri teknik araçlarla izlenebilir, ses veya görüntü kaydı alınabilir.
Teknik araçlarla izlemeye ağır ceza mahkemesi tarafından oy birliğiyle karar verilir.

Diğer a grubu ders notlarına buradan bakabilirsiniz

Memur Hocam

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Edebilirsiniz.

Twitter’da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Sayfamız İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.