Kıymetli Evrakların Çeşitleri Nelerdir ?

Kıymetli Evrakların Çeşitleri Nelerdir ?

Daha önce kıymetli evrak’ın ne olduğunu buradan anlatmıştık. Şimdi ise Kıymetli evrak türlerini anlatacağız. Kıymetli evraklar bazı çeşitlere göre ayrılır bunları kısaca anlatmaya çalışacağım.

1. Kanunlara göre kıymetli evraklar : Kanunlarımızdan ticaret kanunu medeni kanun ve sermaye piyasası kanunu ile bir çok kıymetli evrak düzenlenmiştir.
Ticaret kanununa göre kıymetli evraklar:
-Kambiyo senetleri
-Poliçe çek bono
-emre yazılı havale
-Pay senetleri
-İlmuhaber
-Tahviller
-İntifa senetleri
-Konişmento
-Deniz ödüncü senedi
-Makbu senedi
-Varant

Medeni kanuna göre kıymetli evraklar
-İpotekli borç senedi
-irat senedi
-Gayri menkul karşılığı çıkarılan senetler
-Rehinli tahvilat

Sermaye piyasası kanuna göre kıymetli evraklar
-Oydan yoksun pay senedi
-Varlığa dayalı menkul kıymet
-Katılma intifa senedi
-Kara katılma hakkı veren tahviller
-Banka bonosu
-Banka garanti bono
-Gayri menkul sertifikası
-Finansman bonosu
-Altın gümüş bonosu

2. Hakkın Çeşidine göre kıymetli evraklar ; Burada ki haklar para hakkı, pay hakkı, ayni haktır, bunlara kısaca bakacak olursak.
Para hakkı tanıyan senetler
– Alacak senetleri
– Kambiyo senetleri
– Tahviller
– Emre yazılı havale
– Emre yazılı ödeme

Pay hakkı tanıyan senetler
– Aş ve paylı komandit şirketlerin pay senetleri
– İlmuhaberler
– SPK’ya göre halka açık AŞ lerde oydan yoksun pay senetleri

Ayni hak tanıyan senetler
– Makbuz senedi
– Varant
– Deniz ödüncü senetler
– Taşıma senedi
– Konişmento
– Medeni kanunda düzenlenen ipotekli borç senedi , irat senedi, rehinli tahvilat

3.Hakkın senetten önce var olup olmamasına göre kıymetli evraklar
Kurucu senetler : Burada hak senede bağlandığı an başlar. Burada ki senetler kambiyo senetleridir.
Bildirici senetler : Burada hak senet düzenlenmeden öncede vardır. Hakkın senede bağlanması açıklayıcı etki yapar. Bu tür senetler şunlardır ; Pay senetleri, ipotekil borç senetleri, irat senetleri, hisse senetleri.

4. Düzenlenmesine sebep hukuki işlemin niteliğine göre kıymetli evraklar.

Soyut senetler : Soyut senetler kambiyo senetleridir.
Sebebe bağlı senetler yani illi senetler ; Temel borçtaki sakatlık senedinde geçerliliğini etkiler. Nama yazılı senetler bu bölüme en iyi örnektir.

5. Kamu güvenliğine sahip olup olmamasına göre kıymetli evraklar:
Kamu güvenliği kazanmış senetler ; 3. kişilerin iyiniyetlerinin korunduğu senetlerdir. Bunlar kambiyo senetleridir.

Kamu güvenliği kazanamamış senetler : 3. kişilerin iyi niyetlerini korunmadığı kıymetli evraklardır. Nama yazılı poliçe ve nama yazılı çeklerdir.

6.Tedavül şekline göre kıymetli evraklar : Seri çıkarılan senetler , Menkul kıymetlerdir.
Tek tek çıkarılan senetler, Kambiyo senetleridir.

7. Devir şekli bakımından kıymetli evraklar. Devir şekillerine göre kıymetli evraklar üçe ayrılır. Nama yazılı, Emre yazılı ve hamiline yazılı kıymetli evraklar.

Kıymetli evrak çeşitlerini anlatmaya çalıştım umarım faydalı olmuştur herkese iyi çalışmalar.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YENİ
  • YORUM