İzmir Bakırçay Üniversitesi 29 Sözleşmeli Personel Alacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi 29 Sözleşmeli Personel Alacak

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. […]

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak olup ücretleri özel bütçeden ödenecektir.

KURUM ADI İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
BİRİMİ UNVANI ADEDİ NİTELİKLERİ
Merkez Teşkilatı Merkez Teşkilatı Tekniker Başvuru No:1 1 Elektronik bölümü önlisans mezunu olmak ve alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak.
Tekniker Başvuru No:2 1 Elektrik bölümü önlisans mezunu olmak ve teknik servis ve iç tesisat sistemi alanında en az 5 yıl iş tecrübesi bulunmak.
Tekniker Başvuru No:3 2 İnşaat bölümü önlisans mezunu olmak ve alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak.
Tekniker Başvuru No:4 1 Makine bölümü önlisans mezunu olmak ve alanı ile ilgili en az 2 yıl tecrübeli olmak.
Tekniker Başvuru No:5 1 Endüstriyel otomasyon bölümü önlisans mezunu olmak ve alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak.
Büro Personeli Başvuru No:6 1 İşletme Bölümü lisans mezunu olmak, en az İngilizce A2 belgesine sahip olmak, bilgisayarlı muhasebe sertifikasına sahip olmak ve
alanı ile ilgili en az 2 yıl tecrübeli olmak.
Büro Personeli Başvuru No:7 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında çalıştırılmak üzere lisans mezunu olmak ve futbol hakemliği, futsal hakemliği ve plaj futbolu
hakemliği lisansı olmak, alanında en az 10 yıl tecrübeli olmak.
Büro Personeli Başvuru No:8 1 İngilizce işletme tezli yüksek lisans yapıyor/yapmış olmak. Öğrenci koçluğu sertifikasına sahip olmak.
Büro Personeli Başvuru No:9 1 Büro Yönetimi ve Sekreterlik ön lisans mezunu olmak. Ön muhasebe alanlarında en az 5 yıl iş tecrübesi olmak. Liderlik ve motivasyon eğitim sertifikası, beden dili ve diksiyon eğitim sertifikasına sahip olmak.
Büro Personeli Başvuru No:10 1 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü önlisans mezunu olmak. Tıp sekreterliği, yönetici asistanlığı ve sosyal medya uzmanlığı belgesine sahip olmak. Kamu kurumlarında en az 10 yıl iş tecrübesi
bulunmak.
Büro Personeli Başvuru No:11 1 Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü önlisans mezunu
olmak. Kamu kurumlarında alanı ile ilgili en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
Büro Personeli Başvuru No:12 1 Önlisans mezunu olmak. Bilgisayarlı Muhasebe sertifikası ve finans uzmanlığı sertifikasına sahip olmak. Ön muhasebe alanında iş
tecrübesi bulunmak.
Destek Personeli (Şoför)
E
Başvuru No:13
1 Ticaret meslek lisesi mezunu olmak, en az 5 yıllık E sınıfı ehliyete sahip olmak, kamu kurumlarında en az 1 yıl iş tecrübesi bulunmak ve askerliğini yapmış olmak.
Destek Personeli (Şoför)
E
Başvuru No:14
1 Lise ve dengi okul mezunu olmak, en az 5 yılık B sınıfı ehliyete sahip olmak. En az 5 yıl iş tecrübesi bulunmak ve askerliğini yapmış olmak.
Destek Personeli (Şoför)
E
Başvuru No:15
1 Lise ve dengi okul mezunu olmak ve en az 5 yılık E sınıfı ehliyete sahip olmak. En az 5 yıl iş tecrübesi bulunmak ve SRC2, SRC4 belgesine sahip olmak ve askerliğini yapmış olmak.
  Destek Personeli (Şoför)
E
Başvuru No:16
1 Önlisans mezunu olmak. SRC4 ve psikoteknik belgesine sahip olmak. En az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.
Destek Personeli E
Başvuru No:17
1 Meslek Lisesi Elektrik Bölümü mezunu olmak. SRC, psikoteknik
ve dijital takometre belgesine sahip olmak. En az 5 yıl iş tecrübesi bulunmak ve askerliğini yapmış olmak.
Destek Personeli E
Başvuru No:18
1 Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü önlisans mezunu olmak. En az 2 yıl iş tecrübesi bulunmak.
Destek Personeli B
Başvuru No:19
1 Sosyal Hizmetler Bölümü önlisans mezunu olmak. En az 2 yıl iş tecrübesi bulunmak.
*Çözümleyici, Sistem
Programcısı Başvuru No:20
2 * Mühendislik fakültelerinin bilgisayar, yazılım, elektrik, elektrik- elektronik, elektronik ve haberleşme, kontrol ve otomasyon bölümleri ile fakültelerin fizik, fizik mühendisliği, matematik, matematik mühendisliği, matematik ve istatistik bölümleri veya bilgisayar ile ilgili bölümlerinin en az birinden mezun olmak. En az iki programlama dili belgesine sahip olmak ve en az D düzeyinde
KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Diyetisyen
Başvuru No:21
1 Yükseköğretim Kurumlarının Beslenme ve Diyetetik lisans bölümü
mezunu olmak. Alanında en az 1 yıl tecrübesi olmak.
Mimar
Başvuru No:22
1 Yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak. Alanında en az 1 yıl tecrübeli olmak.
Programcı Başvuru No:23 2 Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı/internet teknolojileri/ bilgisayar teknolojileri/ bilgi güvenliği ve teknolojileri önlisans mezunu olmak ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Hemşire
Başvuru No:24
1 Hemşirelik Fakültelerinin ya da Sağlık Yüksekokullarının
Hemşirelik lisans bölümlerinden mezun olmak.
Tabip
Başvuru No:25
1 Tıp fakültesi mezunu olmak.
Psikolog
Başvuru No:26
1 Fakültelerin psikoloji bölümünden mezun olmak ve alanında en az
1 yıl tecrübeli olmak.
Toplam   29

GENEL ŞARTLAR
1-657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
3- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
4-Büro personeli kadrosuna başvuracak adaylar için 35 yaşını doldurmamış olmak,
*Çözümleyici kadrosuna başvuran adaylardan; fakültelerin fizik, fizik mühendisliği, matematik, matematik mühendisliği, matematik ve istatistik bölümleri veya bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olanların çözümleyici kadro/pozisyonlarına atanabilmeleri için yukarıdaki şartlara ek olarak, bilgisayar programlama konusunda ders almaları ve “Ağ Teknolojileri Elemanı (Seviye 5)” MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları zorunludur.”

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İSTENEN BELGELER
1- Kimlik belgesi fotokopisi,
2- Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,
3- Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika fotokopisi ve/veya çalışmaya ilişkin belge,
4- Lisans mezunları için 2016 KPSSP3 puanını gösteren belge, Ön lisans mezunları için 2016 KPSSP93 puanını gösteren belge, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSSP94 puanını gösteren belge,
5- 1 adet fotoğraf
6- Tecrübe belgesi ve SGK hizmet dökümü
Adayların, ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
(Başvuru sırasında Beyan Formu doldurulması gerektiğinden posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
Not: Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca birine başvuru yapabilirler.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
1- Başvurular incelendikten sonra, ilan edilen her kadro sayısının 10 katı kadar aday KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınava girecek aday listesi, sınav tarihi ve yeri son başvuru tarihinden sonra 5 iş günü içerisinde www.bakircay.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
2- Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- Sözlü sınav sonucu atanmaya hak kazanan asil ve yedek aday listesi ile atama için gerekli belgeler sınavın yapıldığı tarihten sonra 5 iş günü içerisinde www.bakircay.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde gerekli belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran aday olmadığı takdirde ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır. Belgelerin teslimini müteakip Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır. Atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.
4- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YENİ
  • YORUM