İyi Niyet Kuralı ve İyi Niyetin Korunduğu Haller

İyi Niyet Kuralı ve İyi Niyetin Korunduğu Haller

İyi Niyet Medeni kanununda hak kazanmayı sağlayan adi bir karinedir. Bu kural gereği iyi niyete […]

İyi Niyet Medeni kanununda hak kazanmayı sağlayan adi bir karinedir. Bu kural gereği iyi niyete bağlı olarak bazı ayni hakların kazanımı korunmaktadır.

İyi niyetin korunduğu halleri sıralayacak olursak ;

Geçerli bir hukuki sebep olmaksızın tabuda zilyet olan kişi, zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak 10 Yıl süreyle ve İYİNİYETLE sürdürüse o taşınmazın maliki olur.

Tapu kütüğündeki tescile iyiniyete dayanarak mülkiyet veya bir başka ayni hakkı kazanırsa bu hak korunur.
Eğer bir taşınır bir eşya sahibinin elinden rıza ile çıkmışsa karşı taraf emin sıfatıyla zilyet olur. Bu Medeni kanun 988. Maddesinde şu şekilde ifade edilmektedir. “Bir taşınırın emin sıfatıyla zilyedinden o şey üzerinde iyiniyetle mülkiyet veya sınırlı ayni hak edinen kimsenin edinimi, zilyedin bu tür tasarruflarda bulunma yetkisi olmasa bile korur” şeklindedir.
Eğer bir taşınır bir eşya sahibinin elinden rızası dışında çıkmışsa, bu durumda ayni hakkın iyiniyetle korunması söz konusu değildir.Taşınırı elinden çıkan kişi, taşınırı elinde bulunduran herkese karşı 5 yıl içinde taşınır davası açabilir.
Ancak Para ve hamiline yazılı senetler için taşınır davası açılamaz.

 

Diğer bir ayrıntı ise taşınır, açık arttırma veya pazardan yada benzeri eşya satanlardan İYİNİYET ile taşınırı edinmişse, iyiniyetli BİRİNCİ VE SONRAKİ edinenlere karşı taşınır davasını, ödenen bedelin geri ödenmesi koşulu ile açabilir.
İyiniyetin uygulandığı diğer bir konu ise şudur; Biliyorsunuz ki Türk hukukunda ikinci evlilik mümkün değildir. Ancak kişi bir şekilde ikinci evliliği yapmışsa bu evlilik mutlak butlanla sakattır. Burada kanun, eğer ikinci evliliği iptal etmeden önce asıl evlilik boşanma yada ölüm gibi bir sebeple sona ererse ve ikinci evlilikte eşin iyiniyetli olması durumda bu evliliğin butlanına karar veremez. Yani ikinci evlilikte ki eşin, evlendiği kişinin bir başkası ile evli olduğunu bilmemesi durumunda geçerlidir.
İyi niyetin borçlar hukukunda ki uygulanma alanına en iyi örnek şudur; Eğer alacaklı kişi alacağını bir başkasına temlik etmişse ve borçlu bu durumdan haberdar değilse, borçlu borcunu eski alacaklıya öderse borcundan kurtulur. Burada borçlunun haberdar olmadan ödeme yapması iyiniyetli olmasıdır.
İyiniyeti kısaca anlatmaya çalıştım umarım faydalı olmuştur. Herese iyi çalışmalar

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YENİ
  • YORUM