İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 461 Memur Alacak

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 461 Memur Alacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır.

 

 

Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Kadro Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Yılı
KPSS
Puan Türü
KPSS
Puanı
Diğer Nitelikler
1 Mühendis TH 5 9 Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği,
Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği lisans programlarının birinden
mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
2 Mühendis TH 5 7 Çevre Mühendisliği lisans
programından mezun olmak.
Erkek 2018 P3 En az 70 puan
3 Mühendis TH 5 3 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Erkek 2018 P3 En az 70 puan – Çevre Mühendisliği alanı ile ilgili bir Yüksek Lisans programından mezun olmak
– Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış
olmak.
4 Mühendis TH 5 3 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın 2018 P3 En az 70 puan – Çevre Mühendisliği alanı ile ilgili bir Yüksek Lisans programından mezun olmak
– Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış
olmak.
5 Mühendis TH 5 7 Çevre Mühendisliği lisans programından mezun
olmak.
Kadın 2018 P3 En az 70 puan
6 Mühendis TH 5 2 Su Bilimleri ve Mühendisliği lisans
programından mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
7 Mühendis TH 5 9 Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun
olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
8 Mühendis TH 5 8 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-
Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
9 Mühendis TH 5 5 Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri
Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programından mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
10 Mühendis TH 5 14 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun
olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
11 Mühendis TH 5 38 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
12 Mühendis TH 5 2 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan – Geoteknik, Geoteknik ve Zemin Mekaniği Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.
-Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış
olmak.
13 Mühendis TH 5 3 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan – Hidrolik, Hidrolik ve Su Kaynakları Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.
-Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış
olmak.
14 Mühendis TH 5 3 Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
15 Mühendis TH 5 1 Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
16 Mühendis TH 5 7 Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans
programlarının birinden mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
17 Mühendis TH 5 3 Meteoroloji Mühendisliği
lisans programından mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
18 Mühendis TH 5 3 Hidrojeoloji Mühendisliği
lisans programından mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
19 Mühendis TH 5 2 Enerji Mühendisliği veya Enerji Sistemleri Mühendisliği lisans programından mezun
olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
20 Mühendis TH 5 1 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği lisans
programından mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
21 Şehir Plancısı TH 5 3 Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun
olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
22 Kütüphaneci TH 6 4 Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve
Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından mezun
olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
23 Kütüphaneci TH 6 1 Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve
Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan Osmanlıca Yazılan Eser ve El Yazmalarını Okumak Ve Türkçeye Çevirmek Konusunda en az 140 saatlik M.E.B.’den Onaylı Sertifika
sahibi olduğunu belgelemek.
24 Mimar TH 5 3 Mimarlık lisans programından mezun
olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
25 İstatistikçi TH 6 2 İstatistik lisans programından mezun
olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
26 Kimyager TH 5 4 Kimya lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
27 Kimyager TH 5 1 Kimya lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış
olmak.
28 Peyzaj Mimarı TH 6 1 Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi,Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım
lisans programlarının birinden mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
29 Grafiker TH 6 1 Grafik lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
30 Restoratör TH 6 2 Restorasyon lisans yada Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım lisans
programlarından birinden mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
31 Psikolog SH 5 1 Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programlarından birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan Endüstri Psikolojisi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.
32 Biyolog SH 6 3 Biyoloji lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
33 Hemşire SH 6 2 Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programından mezun
olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
34 Tercüman GİH 6 2 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) lisans programından mezun
olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
35 Tercüman GİH 6 1 Mütercim-Tercümanlık (Arapça) lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan
36 Bilgisayar İşletmeni GİH 6 3 Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
37 Bilgisayar İşletmeni GİH 6 15 İktisat, İngilizce iktisat, Ekonomi, Maliye, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans Programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
38 Bilgisayar İşletmeni GİH 6 2 İktisat, İngilizce iktisat, Ekonomi, Maliye, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finans Yönetimi Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan -M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
-Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
39 Bilgisayar İşletmeni GİH 6 25 İşletme, İşletmecilik, İşletme Ekonomisi, İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik veya Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi Lisans
Programlarının birinden mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
40 Bilgisayar İşletmeni GİH 6 5 İşletme, İşletmecilik, İşletme Ekonomisi, İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik veya Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi Lisans Programlarının birinden mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan -M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
-Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
41 Bilgisayar İşletmeni GİH 6 25 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslarası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler Lisans
Programlarının birinden mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
42 Bilgisayar İşletmeni GİH 6 5 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslarası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan -M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
– Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
43 Bilgisayar İşletmeni GİH 6 18 Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans
Programlarının birinden mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
44 Bilgisayar İşletmeni GİH 6 2 Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans
Programlarının birinden mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P3 En az 70 puan -M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
– Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
45 Bilgisayar İşletmeni GİH 7 20 Adalet Önlisans
Programından veya Adalet Meslek Yüksek Okulundan Mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
46 Bilgisayar İşletmeni GİH 7 10 İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
47 Bilgisayar İşletmeni GİH 7 30 Yerel Yönetimler,Mahalli İdareler Önlisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
48 Bilgisayar İşletmeni GİH 7 20 Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler
Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
49 Bilgisayar İşletmeni GİH 7 20 Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
50 Tekniker TH 7 2 Kontrol Sistemleri Teknolojisi, Kontrol ve Ölçü Aletleri, Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon
Teknolojisi, Otomasyon, Mekatronik önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
51 Tekniker TH 6 3 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar
Programcılığı(İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar
Donanımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
52 Tekniker TH 6 12 Elektrik önlisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
53 Tekniker TH 7 12 Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
54 Tekniker TH 7 35 İnşaat, İnşaat Teknikerliği, Beton
Teknolojisi, Hazır Beton Teknolojisi, Yapı Donatım Teknolojisi, Yapı Ressamlığı önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
55 Tekniker TH 7 6 Kimya veya Kimya Teknolojisi
önlisans programından mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
56 Tekniker TH 7 10 Makine, Makine-Resim Konstrüksiyon önlisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P93 En az 70 puan
57 Teknisyen TH 9 6 Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından veya
Endüstriyel
Otomasyon Teknolojileri Alanı – Endüstriyel
Elektronik Dalından mezun olmak.
Kadın / Erkek 2018 P94 En az 70 puan
58 Teknisyen TH 9 2 Ortaöğretim Kurumlarının Harita-Tapu-Kadastro Alanı ve Dalları veya Harita ve Kadastro Dalından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P94 En az 70 puan
59 Teknisyen TH 9 6 Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P94 En az 70 puan
60 Teknisyen TH 9 2 Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P94 En az 70 puan
61 Teknisyen TH 9 2 Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P94 En az 70 puan
62 Teknisyen TH 9 2 Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak. Kadın / Erkek 2018 P94 En az 70 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde boş bulunan memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
7. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
3. Bilgisayar İşletmeni kadrosu için M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
4. 3 (üç) sıra numaralı Mühendis (Erkek) kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Çevre Mühendisliği alanı ile ilgili bir Yüksek Lisans programından mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
5. 4 (dört) sıra numaralı Mühendis (Kadın) kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Çevre Mühendisliği alanı ile ilgili bir Yüksek Lisans programından mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
6. 9 (dokuz) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
7. 12 (Oniki) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Geoteknik, Geoteknik ve Zemin Mekaniği Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
8. 13 (Onüç) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Hidrolik, Hidrolik ve Su Kaynakları Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak ve Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
9. 15 (Onbeş) sıra numaralı Mühendis kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
10. 23 (Yirmiüç) sıra numaralı Kütüphaneci kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Osmanlıca Yazılan Eser ve El Yazmalarını Okumak ve Türkçeye Çevirmek Konusunda en az 140 saatlik M.E.B.’den Onaylı Sertifika sahibi olduğunu belgelemek.
11. 27 (Yirmiyedi) sıra numaralı Kimyager kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.

12. 31 (Otuzbir) sıra numaralı Psikolog kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Endüstri Psikolojisi, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans programlarının birinden mezun olmak.
13. 38 (Otuzsekiz) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
14. 40 (Kırk) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
15. 42 (Kırkiki) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
16. 44 (Kırkdört) sıra numaralı Bilgisayar İşlemeni kadrosu için başvuruda bulunacak olan adayların Son 5 Yıl İçerisinde İngilizceden YDS ya da eşdeğer bir sınavdan en az C seviyesinde puan almış olmak.
3. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını 03/12/2018–10/12/2018 tarihleri arasında https://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formunu doldurarak gerçekleştirecektir.
Başvuru formu gerçeğe uygun olarak doldurulacak olup başvuru bilgileri yanlış ya da eksik olan adaylar kurumumuzdan herhangi bir hak talep edemeyecektir.
4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:
03/12/2018 – 10/12/2018 tarihleri arasında https://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunan adaylar arasından T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday evrak teslimi için 17/12/2018 tarihinde https://basvuru.iski.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
Adaylar https://basvuru.iski.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve aşağıda sayılan belgeleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İstanbul adresine 24/12/2018 – 28/12/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde ve 09.00 – 17.00 saatleri arasında) ulaştıracaklardır.
– Nüfus cüzdanı veya fotokopisi,
– Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir.)
– KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,
– 2 adet Biyometrik fotoğraf, (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak)
– Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir.)
– Bilgisayar İşletmeni kadroları için M.E.B.’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair traskript belgesi,
– Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir.)
– Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için YDS ya da eşdeğer sayılan sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,
– Özel Şartlarda belirtilen kadrolar için Osmanlıca Yazılan Eser ve El Yazmalarını Okumak ve Türkçeye Çevirmek Konusunda en az 140 saatlik Sertifikanın aslı veya fotokopisi,
Adaylar tarafından teslim edilen evraklar sınav komisyonumuz tarafından incelenecek olup başvuru şartlarını karşılayan adaylar sınava girmeye hak kazanacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar https://basvuru.iski.gov.tr adresinden sınav giriş belgelerine erişebileceklerdir.
Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

5. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Memur kadroları için yapılacak sözlü sınav 07/01/2019 – 08/02/2019 tarihleri arasında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınav; 1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 6. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ: Sözlü sınav; yukarıda belirtilen konularda 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir. Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında(https://www.iski.gov.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüpsultan/İstanbul İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürlüğüne (6. Kat, 602 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

7. DİĞER HUSUSLAR
Sınavı kazanan adaylardan atamaya teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için kurumumuzun genel ağ sayfasında(https://www.iski.gov.tr) ayrıca bir ilan yayımlanacaktır.
Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan Olunur.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YENİ
  • YORUM