İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları ve Teknikleri

İhtiyaç Belirleme Yaklaşımları konusunu anlatmadan önce İhtiyaç Belirleme aşamalarını yazalım. İhtiyaç belirleme aşamaları 5 aşamadan oluşur. Bunları maddeler halinde yazacak olursak

İhtiyaç Belirleme Yaklaşımlarında İhtiyaç belirleme Aşamaları

Hazırlık : Öncelikli işlemler belirlenir.
Bilgi toplama: İhtiyaç duyulan bilgilerin uygun veri toplama aracıyla toplanmasıdır.
Bilgilerin analizi : Toplanan bilgilerin değerlendirilmesi ve analiz edilmesidir.
Bilgilerin rapor edilmesi : Yorum ve sonuçların bir araya getirilmesidir.
Bilgilerin kullanılması: Sonuçların ilgililerle paylaşılmasını ve gerekli durumlarda işe koşulmasıdır.

İhtiyaç belirlemenin 5 aşamasını yazdıktan sonra şimdi ihtiyaç belirleme yaklaşımlarını yazmaya çalışalım. Bu konuda 4 farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar ;

İhtiyaç belirleme yaklaşımları

Farklar yaklaşımı : Gözlenen başarı ile beklenen başarı arasında ki farkı karşılaştırıp ortaya çıkaran yaklaşımdır.

Demokratik yaklaşım : Çoğunlu temsil eden referans grupları tarafından istenen değerler ve değişiklikler söz konusudur. Müdürün matematik dersinde başarısızlık nedenleri ve çözümlerine tespit ederken idareci, öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine başvurmasıdır.

Analitik yaklaşım : Gelecekte ortaya çıkması olası durumlardan hareketle ihtiyaçların belirlenmesidir.

Betimsel yaklaşım : Bir grubun eksikleri belirlenmiş ve buna göre hedefler belirlenmiş ise bu yaklaşım kullanılmıştır. Varlığın yararı, yokluğun zararı karşılaştırılır.

Şimdi ise ihtiyaç belirleme tekniklerini kısaca yazalım.

İhtiyaç Belirleme Teknikleri

Delphi tekniği : Konu ile ilgili birbirinden habersiz bir çok uzmandan görüşler alınarak ortak bir fikre ulaşması şeklinde uygulanır. Kesin kurallar, standartlar ve bilgiler elde etmek amaçlanır.

Progel (Dacum) tekniği : Bir iş için gerekli işlemler söz konusu işteki deneyimli kişilerle beraber belirlenme sürecidir. İşlem basamakları belli ve kısa sürede tamamlanır. Bir işin standartlarının belirlemede kullanılır

Meslek iş analizi : İş tanımından yola çıkıp söz konusu işe ilişkin işlemleri belirler. Bu teknikte meslek / iş; bilişsel, duyusal ve devinişsel alanlara ayrılır. Mesleği / işi icra edenlerin taşıması gereken özellikleri belirlemede kullanılır.

Kaynak (Literatür) tarama : Raporları değerlendirme arşiv ve mevcut programı incelemeyle gerçekleşir.

Bireysel görüşme / mülakat : Bireylerin bilgi alma yoluyla gerçekleşir. Konuya zamana ve kişilere bağlı olarak mülakat formu önceden hazırlanmış ise yapılandırılmış (güdümlü), hazırlanmamış ise yapılandırılmamış (Doğal) görüşme olarak adlandırılır.

Gözlem : Bir olayı, kişi, nesneyi gerçek durumu ile izlemeyle gerçekleşir. Doğal ve sistematik olarak ikiye ayrılır.

Ölçme araçları – testleri : Sınavlar, yetenek ölçekleri, bilişsel testler ve tutum ölçekleri ile gerçekleşir.

Grup görüşmesi / Odak grup görüşmesi : Belli özelliklere sahip bir grup insandan konuşulan konunun içeriği hakkında bilgi edinmede kullanılır. 6-8 kişilik grup 1-2 saat konu hakkında tartışır.
Bunların dışında diğer planlama çalışmaları vardır. Bunlardan da kısaca bahsetmek faydalı olacaktır.

İşlem zaman çizelgesi : İşlem basamaklarının bir sütunda, işlemlerinin, zamanın bir satırda sıralandığı ve işlemin ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini gösteren çizelgedir. En işlevsel çizelgedir.

Port-İşlem ağı : Her işleme bir numara verilir. Temel işlemler bir hat üzerinde ilerlerken diğer işlemler dallara ayrılır. Hangi işlemden sonra neyin yapılacağı belirlenmiş olur.

Akış şeması : Program geliştirme basamaklarının başlangıçtan bitimine kadar bir şema üzerinde gösterilmesidir. Taba – Tylor modeli gibi.

Belirtke tablosu : Satırda konu – etkinliklerin sıralandığı sütunda hedef kazanımların sıralandığı tablodur. Hedef kazanımların gerçekleşmesi için gereken soru sayısının belirlenmesine ve kapsam geçerliliğini sağlanmasına yardımcı olur.

Konular, hedefler ve hedeflerin aşamalı sınıflandırılması bilişsel olan basamakları ayrıntılı ele alır.

İhtiyaç Belirleme Yaklaşımlarını anlattık. Herkesi iyi çalışmalar

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

Son Eklenen Eğitim Bilimleri Ders Notlarına Bakabilirsiniz

Yıldız Vermeyi Unutmayın
[Toplam Oy: 2 Ortalama: 4.5]

Yorum yapın