Hasıla İle İlgili Kavramlar

Hasıla İle İlgili Kavramlar

Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH): Bir ülke ekonomisindeki coğrafi sınırlar içinde bulunan ülke vatandaşları ile yabancı uyruklar dahil tüm yerleşiklerin cari zaman dilimi içinde ürettikleri tüm nihai mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları üzerinden toplam parasal değeridir.

Şimdi bu tanımı biraz irdeleyelim.
Tanımda geçen coğrafi sınırdan kasıt sadece ülke sınırları için geçerlidir. Ülke dışında bulunan vatandaşlar bu hesaplamaya dahil edilmez. Cari zaman diliminden kasıt ise; GSYH akım değişken olup cari yıl 1 yıldır. Nihai mal ise; üretim sırasında ki hammadde ve ara malların sağladıkları katma değerleri hesaplamaya katmamayı söyler.

Piyasa fiyatlarından kasıt ise Piyasada ki alıcı fiyatları kast eder. Son olarak parasal değer esası ise parasal değerlerin toplanmasıdır.

Şimdi diğer GSYH tanımlarına bakalım. Bu tanımların başında, nominal GSYH, reel GSYH, toplam GSYH, kişi başı GSYH, potonsiyel GSYHdır. Şimdi bu tanımları yazmaya çalışalım.

-Nominal GSYH: Cari dönemde ki üretimin değerinin aynı dönemde geçerli olan fiyatlar ile ölçülmesidir.

– Reel GSYH : Cari dönemdeki üretimin değeri baz alınan yılda geçerli olan fiyatlarla ölçülmesidir.

-Toplam GSYH : Cari dönemde nominal ve reel olarak hesaplanan toplam üretimin ölçüsüdür.

-Kişi başına GSYH : Cari dönem de nominal ve reel olarak hesaplanan toplam üretimin nüfusa oranlanması ile bulunan üretim ölçütüdür.

-Potonsiyel GSYH: Bir ekonominin tam istihdam durumunda ki üretim düzeyini gösteren GSYH tanımıdır.

GSYH tanımlarını yazmaya çalıştık. Şimdi Gayri safi milli hasılayı anlatmaya çalışalım.

Gayri safi milli hasıla (GSMH) Bir ülke ekonmisinde ki coğrafi sınırları içinde yerleşik bulunan vatandaşları ile coğrafi sınırları dışında bulunan ülke vatandaşlarının yani tüm vatandaşların cari zaman diliminde ürettikleri tüm nihai mal ve hizmetlerin parasal değeridir.

GSMH’yı fazla iredelemeyeceğim çünkü yukarıda GSYH ya benzer bir yapısı vardır. Arada ki farklar ise ülke sınırları içinde olan yerleşiklerin yanında ülke dışındaki yerleşikleride dahil edilmiştir. Bu tanımda sadece ülke vatandaşları dikkate alınır, yabancı yerleşikler hesaplamaya katılmaz.

Şimdi ise milli geliri anlatmaya çalışalım. Ekonomide ki üretim faktörlerinin toplam üretimden aldıkları payların toplamıdır.

Safi milli gelir : Milli gelirden amortismanların düşülmesi sonucu bulunana tutardır.

Kişisel gelir : Milli gelirin kişilerin eline geçen kısmıdır.

Kişisel Kullanılabilir gelir: Kişisel gelirin kullanılabilen kısmıdır.

GSMH dan harcanabilir gelire nasıl ulaşılacağını tablo halinde daha önce anlatmıştım. Bu yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Hasıla ile ilgili terimleri anlatmaya çalıştım umarım faydalı olmuştur.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YENİ
  • YORUM