Gelir Uzman Yardımcılığı Mülakatında Sorulmuş 96 Soru

Gelir Uzman Yardımcılığı Mülakatında Sorulmuş 96 Soru

1. Emek piyasası nedir?
2. Tasarruf paradoksu nedir?
3. Merkez Bankası Siterilizosyonu nedir?
4. Fatura nedir?
5. Fatura ile irsaliyeli fatura arasında ki fark?
6. Vergi ziyaı nedir?
7. J eğrisi nedir?
8. Okun yasası nedir?
9. Philips eğrisi açıklayınız?
10 Stagflasyon nedir?
11 Vergi cezaları nelerdir?
13 Devlet neden borçlanır?
14 Konkordato nedir?
15 Euro-dolar nedir?
16 Fikri içtima nedir?
17 Alacağın temliki nedemek?
18 Aktifi düzenleyici hesaplar nelerdir?
19 Anayasaya göre malli idarelerin tanımı nedir?
20 En son büyükşehir olan il hangsidir?
21 Vergi nedir, türleri nelerdir?
22 Şerefiye ne demek?
23 Dernek ile vakıf arasında ki fark nedir?
24 Tobin vergisi nedir Türkiye uygulandı mı?
25 Faiz koridoru nedir?
26 Gelirin unsurları nedir?
27 Size göre ideal vergi nasıl olmalı?
28 Kusursuz imkasızlık nedir?
29 Lucas arz eğrisi ne demek?
30 Üçlü açmaz nedir?
31 Yüksek mahkemeler nelerdir?
32 Hüküm uyuşmazlığı nedir?
33 Vergi genel anlamda ne üzerinden alınır?
34 Emlak vergisini açıklayınız?
35 Muhasebenin temel kavramları nelerdir?
36 Takas nedir?
37 Dönemsellik gereği kullanılan hesaplar nelerdır?
38 Reoskont nedir?
39 Dar müküllef ile tam mükellef arasında ki fark nedir?
40 Karşılık ayrılması gereken hesaplar nelerdir?
41 Reoskont hangi kavram gereği ayrılır?
42 Konsinye mal ne demek?
43 Bağlı ortaklık nedir?
44 İştirak ne demek?
45 Kurumlar vergisini açıklayınız?
46 Gabin nedir?
47 Borcun kaynakları nelerdir?
48 Güçler ayrılığı ne demek?
49 Yasama yürütme nedir ikisi arasında ki farklar nelerdir?
50 Asgari ücret 1300 TL değilde 2000 TL olsaydı ne olurdu?
51 Maliye politakısını amaçları nelerdir?
52 Mali tevzin ne demek?
53 Zıhni kayıt ne demek?
54 Amortisman ne demek ve çeşitleri nelerdir?
55 Avans nedir?
56 Meclis nasıl denetlenir denetleme yolları nelerdir?
57 Millet vekilliği dokunulmazlığı ne demektir?
58 Yasama sorumsuzluğu ne demek?
59 Swap, Arbitraj, senyoraj nedir?
60 Temyiz, verginin yenilenmesi ne demek?
61 Ödemeler bilançosu kalemleri nelerdir ayrıntılı anlatın?
62 Dernek kurma ve sendika kurma hangi hakların içindedir?
63 Engel eğrisini anlatın?
64 Verginin ikamesi ne demek?
65 Özel fonlar nelerdir?
66 Rusya natoya ne zaman üye oldu?
67 Şhangay beşlisini açıklayınız ve en son kim üye oldu?
68 Tam istihdam ne demek?
69 Tam rekabet ne demek?
70 Monohpson sömürü nedir?
71 Mali sürüklenme nedir?
72 Maliye politakası araçları nelerdir?
73 Kar yedekleri, statü yedekleri, sermaye yedekleri nelerdir?
74 Tüzük nedir?
75 Rasyo analiz nedir?
76 Normal hiyerarşisini açıklayınız?
77 Gömüleme ne demek?
78 Konsolidasyon ne demek?
79 Şüpheli ticari alacak ne demek açıklayınız, nasıl kayıt yapılır, nasıl karışılık ayrılır?
80 Pey akçesi ne demek?
81 Subjektif iyiniyet ne demek? Tabuda Subjektif iyiniyet olur mu?
82 Merkez bankası sıkı para politikasını hangi araçlarla uygular?
83 Api, repo, ters repo ne demek?
84 Sweezy modelini açıklayınız?
85 Çekte reoskont uygulanır mı?
86 Sermaye ile öz sermaye arasında ki farklar nelerdir?
87 Borcun unsurları nelerdir?
88 Borcu sona erdiren haller nelerdir?
89 Somut norm denetimini açıklayınız?
90 İptal ve tam yargı davaları nelerdir?
91 Kanun yararına bozma ne demek?
92 Vergini amortismanı ve kapitilazyonu ne demek?
93 Suçun maddi manevi unsurları nelerdir?
94 Enflasyon türleri nelerdir?
95 Türkiyenin GSYİH sı ne kadar?
96 Develiasyon ne demek? Türkiye yapıldı mı yapıldıysa hangi tarihlerde yapıldı?

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YENİ
  • YORUM