Gelir Tablosu ve Öz Kaynaklara İlişkin İlkeler

Gelir Tablosu ve Öz Kaynaklara İlişkin İlkeler

Muhasebe önemli notlardan biri de gelir tablosu ilkeleri ve öz kaynaklar ile ilgili ilkelerdir. Bunları maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz

Gelir tablosu ilkeleri şunlardır.

1) Gerçekleşmiş tutarlar ve gerçekleşmiş gibi tutarlar, gerçek tutarından az yada çok gösterilemez.

2) Belli bir dönemin satışları ve gelirleri, aynı dönemin maliyetleri ile karşılaştırılmalıdır.

3) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklarına uygun amortisman ve tükenme payları ayrılmalıdır.

4) Maliyetler ilgili gruplar arasında uygun bir şekildi dağıtılmalıdır.

5) Olağan üstü kar ve zararlar aynı dönemde gösterilmeli ancak normal faaliyet sonuçlarından ayrı gösterilmelidir.

6) Döneme ait bütün kar ve zararlar gelir tablosunda gösterilmelidir.

7) Karşılıklar keyfi olarak işletmenin karını azaltmak için kullanılamaz.

8) Maliyet yöntemlerinde değişiklik yapıldığında, bu değişliklerin etkisi açıkça belirtilmelidir.

9) Muhtemel giderler ve zararlar tahakkuk esasına göre gelir tablosunda gösterilmelidir. Gelirler ise gösterilmez.

Öz Kaynaklara ilişkin ilkeler

1) işletme sahip ve ortaklarının işletme varlıkları üzerinde ki hakları öz kaynaklar grubunu oluşturur.

2) Ödenmiş sermaye bilanço kapsamı içinde tek bir kalem olarak gösterilir.

3) Hissedarlar tarafından yatırılan sermayenin devam ettirilmesi gerekir.

4) Öz kaynakların bilançoda net olarak gözükmesi için geçmiş yıllar zararları ile dönem zararı öz kaynaklar grubunda indirim kalemleri olarak kaydedilmelidir.

5) Öz kaynaklar, ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri, geçmiş yıl karları/zararları ve dönem net karı/zararından oluşur.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YENİ
  • YORUM