Gaziantep Üniversitesi 64 Sözleşmeli Personel Alacak

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Sözleşmeli Personel Alım İlanı Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına uyarınca, 2016 KPSS (B) grubu, Lisans Mezunları için KPSSP3, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıdaki tabloda yazılı unvanlarda Sağlık Personeli alınacaktır.

 UNVANI   ADEDİ   ARANILAN NİTELİKLER
Hemşire 44 -Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak.
  Hemşire 1 – Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 5 (Beş) yıl deneyim sahibi olmak.
    Hemşire 1 – Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olup belgelendirmek kaydıyla üniversite  hastanelerinde  en  az     2 (İki) yıl koroner yoğun bakım ünitesinde çalışmış olmak ve EKG eğitimi sertifikasına sahip olmak  ve belgelemek.
    Hemşire 2 -Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olup belgelendirmek kaydıyla üniversite  hastanelerinde en az                      2 (İki) yıl yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışmış olmak ve NRP eğitimi sertifikasına sahip olmak ve belgelemek.
  Hemşire 1 -Sağlık meslek lisesi sağlık memurluğu veya hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 5 (Beş) yıl deneyim sahibi olmak.
  Hemşire 1 -Sağlık meslek lisesi sağlık memurluğu veya hemşirelik bölümü mezunu olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 5 (Beş) yıl anjiyo ünitesinde deneyim sahibi olmak.
Sosyal Çalışmacı 1 -Sosyal     Hizmet,    Sosyal     Hizmetler     veya     Sosyal     Çalışmalar programlarının herhangi birinden mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 3 -Radyoterapi önlisans programından mezun olmak.
  Sağlık Teknikeri 1 -Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon önlisans programlarının birinden mezun olup belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinde en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak.
Sağlık Teknikeri 2 -Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
Diğer Sağlık Personeli 2 -Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 5 -Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans
programlarının birinden mezun olmak.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacaktır.
Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP93 Ortaöğretim mezunları için KPSS94 puanı esas alınacaktır.
İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen hüküm uyarınca, sözleşmeli(4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz web sayfası ilanlar bölümünde ilan edilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İstenilen Belgeler:

1- Başvuru formu (https://www.gantep.edu.tr)

2- 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

3– e-devlet üzerinden alınacak mezun belgesi

4– Kimlik Fotokopisi

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form tek sayfa olacak şekilde ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır. (https://www.gantep.edu.tr)

Yıldız Vermeyi Unutmayın
[Toplam Oy: 0 Ortalama: 0]

Yorumunuzu Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir