Ege Üniversitesi 200’ü Hemşire 264 Sözleşmeli Personel Alacak

Ege Üniversitesi 200’ü Hemşire 264 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla ( Ayrıca yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ) personel alınacaktır. Personel Giderleri Özel Bütçeden karşılanacaktır.

 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler
 

Hemşire

 

200

Fakülte veya Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü mezunu olmak.
 

Sağlık Teknikeri

 

5

Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme ya da Radyoloji bölümü mezunu olmak.

Konvansiyonel Radyoloji konusunda 1 yıl deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek

 

 

Sağlık Teknikeri

 

 

4

 

Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme ya da Radyoloji bölümü mezunu olmak.

BT (Bilgisayarlı Tomografi ) konusunda 1 yıl deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.

 

Sağlık Teknikeri

 

 

6

 

Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme ya da Radyoloji bölümü mezunu olmak.

MR (Manyetik Rezonans) konusunda 1 yıl deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek.

Sağlık Teknikeri  

14

 

Meslek Yüksekokullarının Ameliyathane Hizmetleri bölümü mezunu olmak.

Sağlık Teknikeri  

10

 

Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümü mezunu olmak.

 

Sağlık Teknikeri

 

 

3

Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümü mezunu olmak. En az 5 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek
 

 

Sağlık Teknikeri

 

 

1

 

Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümü mezunu olmak.

 

Sol Ventrikül Destek Cihazı implantasyonu ve Kalp Transplantasyon Anestezisinde eğitimi olmak ve bunu belgelendirmek

 

Sağlık Teknikeri

 

 

1

 

Meslek Yüksekokullarının Anestezi bölümü mezunu olmak.

 

Karaciğer Nakli Anestezisinde en az 5 yıl deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek

 

Sağlık Teknikeri  

8

 

Meslek Yüksekokullarının Eczane Hizmetleri bölümü mezunu olmak.

Sağlık Teknikeri  

3

 

Meslek Yüksekokullarının Radyoterapi bölümü mezunu olmak.

Sağlık Teknikeri  

5

Meslek Yüksekokullarının Ambulans ve Acil Bakım veya İlk ve acil yardım bölümü mezunu olmak.
Sağlık Teknikeri  

1

 

Meslek Yüksekokullarının Elektronörofizyoloji bölümü mezunu olmak.

 

Fizyoterapist

 

3

Fakülte veya Yüksekokullarının Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü mezunu olmak.
 1. Genel Şartlar:

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
 • Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P3),Ön Lisans mezunları için ise 2016 yılı KPSS(B) grubu sınavından KPSS(P93), puanına sahip olmaları
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
 1. İstenilen Belgeler:

 Başvuru Formu (Başvuru sırasında temin )

 • Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi 3- Fotoğraf (1 Adet)
 • 2016 KPSS Sonuç Belgesi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge
 • Hizmet Belgesi (Sadece deneyim aranan adaylardan çalışma belgesi ve SGK Hizmet Dökümü )

C ) Diğer Bilgiler:

 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle, Sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
 • Adayların; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (Hafta içi mesai sonuna kadar) Kurumumuza ait http://www.ege.edu.tr web adresinde bulunan örnek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Döner Sermaye Personel Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul
 • KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle alım yapılacak boş kadro adedi kadar asil ve 5 katı kadar yedek liste 2 iş günü içinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan
 • Asil listeden atanmaya hak kazanan adayların, göreve başlatılabilmesi için; sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde, Döner Sermaye Personel Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvurda bulunmayan adayların yerine yedek listeden alım yapılacaktır.
 • Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri KPSS Sonuçları,Mezuniyetini gösterir belgeler ve diğer beyanları ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
 • Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne ( vardiyalı ve nöbet usulu ) tabi olacaklardır.
 • Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.ege.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 • Atanmaya hak kazanan personellerden, görevinin niteliklerini uygun yürütülmesi açısından Sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları ve sağlık raporu talep
 • Başvurular şahsen yapılacak olup, adayların posta vb.yöntemlerle yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru
 • Atanmaya hak kazanan personeller hakkında, 657 Sayılı Kanunun 48.Maddesine göre Güvenlik ve Arşiv araştırması yaptırılacak olup, olumlu sonuçlananlar göreve başlatılacaktır.

Adres : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik Binası Zemin Kat. Detaylı Bilgi İçin         : (0232) 390 1959 -1928-1920

Son Başvuru Tarih :

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YENİ
 • YORUM