Devlet Memuru Olmak İçin Aranan Şartlar Nelerdir

Devlet Memuru Olmak İçin Aranan Şartlar Nelerdir

1- Türk Vatandaşı Olmak
2- Yaş Şartlarını Taşımak : Bazı memuriyetler için üst sınır bulunmazken bazı tür memuriyetler de bu sınır 35 yaşı doldurmamış olmak bazı tür memuriyetler de ise 30 yaşı doldurmamış olmak şeklinde belirtilmiştir.
3- Öğrenim Şartlarını Taşımak
4- Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak : Devlet memuru olmak için başvuru yapan kişilerin haklarında mahkemece verilmiş kamu haklarından mahrumiyet kararı bulunmaması gerekir. Eğer başvuru yapan kişi için böyle bir karar verilmişse kişinin başvurusu kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5- Memurluğa Engel Suçları İşlememiş Olmak : Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6- Askerlik Durumu Açısından Uygun Olmak : Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7- Görevini Yapmasına Engel Bir Hastalığı veya Akıl Hastalığı Bulunmamak
Bunlar İçin ayrıca kurumlar kendileri özel şartlar belirleyebilir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YENİ
  • YORUM