Danıştayın İlk Derece Mahkemesi Olarak Baktığı Davalar

Danıştayın İlk Derece Mahkemesi Olarak Baktığı Davalar

Danıştay idari yargıda en üst mahkeme olarak bilinir. Peki her türlü dava direk danıştaya açılabilir […]

Danıştay idari yargıda en üst mahkeme olarak bilinir. Peki her türlü dava direk danıştaya açılabilir mi? Yani Danıştay hangi davalara ilk derece mahkeme sıfatıyla bakar? Şimdi bunları maddeler halinde yazalım.

1.  Bakanlar kurulu kararlarına karşı açılan davalar.
2.  Başbakanlık,bakanlık ve diğer kurum ve kuruluşların müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere karşı açılan davalar.

3.  Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğinde ki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ÜLKE çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere karşı açılan davalar.

4.  Danıştay idari dairesince veya İdari işler kurulunca verilen kararla üzerine uygulanan eylem ve işlemlere karşı açılan davalar.

5.  Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere ilişkin davalar.

6.  Danıştay disiplin kurulu kararları ile bu kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay başkanlığı işlemlerine karşı açılan davalar.

7.  HSYK’nın meslekten çıkarma cezalarına karşı açılan davalar.

8.  Tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davalar.

9.  Belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki davalar.

10. Özelleştirme uygulamalarına ilişkin idari davalar.

11. 6112 Sayılı kanuna göre başbakan ya da görevli bakanın alacağı geçici yayın durdurma yasağı kararına karşı açılacak davalar.

12. Türk petrol kanununa göre Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığı tarafından alınan başvuru, araştırma izni, arama ruhsatı ve işletme ruhsatından doğan haklara tesir eden kararlara karşı açılacak davalar.

13. Vergi usul kanununun mükerrer 49. Maddesine göre emlak bina metrekare maliyet değerlerinin tespitine yönelik komisyon kararlarının iptaline yönelik davalar

Ayrıca şunu unutmayalım arkadaşlar, eskiden üst kurulların kararlarına karşı açılacak davalara da danıştay ilk derece mahkemesi olarak bakıyordu ancak yapılan değişikliklerle; Rekabet kurulu, EPDK, Şeker kurulu, BDDK, BTK, Muhasebe ve denetim standartları kurumu, TMSF kararlarına karşı açılacak davaların ilk derece mahkemesi olarak idare mahkemeleri bakmaktadır.

Umarım fyadalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YENİ
  • YORUM