Cumhuriyet Üniversitesi 100 Hemşire ve 3 Ebe Alacak

Cumhuriyet Üniversitesi 100 Hemşire ve 3 Ebe Alacak

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam […]

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

KOD NO

BİRİMİ

ÜNVANI

BÜTÇESİ

ADEDİ

ARANILAN NİTELİKLER

01

ÜniversiteHastanesi

Hemşire

Özel Bütçe

75

  • Fakülte veya Yüksekokulların HemşirelikLisans Programından mezunuolmak.

  • Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamışolmak.

02

ÜniversiteHastanesi

Hemşire

Özel Bütçe

25

  • Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Programı mezunu olmak.

  • Sağlık kurumlarında en az 1 (bir) yıl hemşire olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek (aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmasıgerekmektedir).

  • Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamışolmak.

03

ÜniversiteHastanesi

Ebe

Özel Bütçe

3

  • Ebelik Lisans Programından mezunu olmak.

  • Sağlık kurumlarında en az 1 (bir) yıl ebe olarak çalışmışolmak ve bunu belgelendirmek (aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmasıgerekmektedir).

  • Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamışolmak.

 

GENEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2- 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3, Lise mezunlarında KPSSP94 puanları esasalınacaktır.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyorolmak.
4- Erkek adayların askerlikle ilişiğibulunmamak.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin“Bu şekilde istihdam edilenler,hizmetsözleşmesiesaslarınaaykırıhareketetmesinedeniylekurumlarıncasözleşmelerininfeshedilmesi
veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflıfeshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.’’hükmüne uygun olması .
6- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
7- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfasıwww.cumhuriyet.edu.trden ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) Personel Dairesi Başkanlığınaşahsen müracaatetmeleri gerekmektedir. Posta,Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabuledilmeyecektir.
8- Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisindewww.cumhuriyet.edu.tradresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
9- Atanmaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden gece nöbeti tutmaya engel durumunun olmadığını gösteren heyet raporu almaları gerekmektedir.
10- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

İstenilen Belgeler:
1) Başvuru formu
2) Öğrenimbelgesi
3) 2016 KPSS sonuçbelgesi
4) Çalışma belgesi ve sigorta dökümcetveli

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YENİ
  • YORUM