Ceza Kanunu Yer Bakımından Nasıl Uygulanır?

Ceza Kanunu Yer Bakımından Nasıl Uygulanır?

Bu konuyu üç başlık altında toplayabiliriz. Bunlar mülkilik ilkesine göre, Evrensellik ilkesine göre ve Şahsilik ilkesine göre uygulama alanı bulur. Bunları kısaca inceyecek olursak;

1-MÜLKİLİK İLKESİ: Genel kural olarak yargılama yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesindedir.
-Hareketin Türkiye’de gerçekleşmesi
-Neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi
-Fiilin kısmen Türkiye’de işlenmesi
-Fiilin tamamen Türkiye’de işlenmesi
durumlarında suç, Türkiye’de işlenmiş sayılır. Ayrıca aşağıdaki durumlarda da yargılama yetkisi Türkiye’ye aittir.
-Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında işlenmiş suçlar.
-Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla işlenmiş suçlar.
-Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla işlenmiş suçlar.
-Türkiye’nin kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara karşı işlenmiş suçlar.

2-EVRENSELLİK İLKESİ: Türk Ceza Kanunu’nun 13.maddesinde düzenlenen aşağıdaki suçların vatandaş veya yabancı tarafından, yabancı ülkede işlenmesi halinde, Türk kanunları uygulanır:
-Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar.
-İşkence, çevrenin kasten kirletilmesi, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, parada sahtecilik, para ve kıymetli damgaları imale yarayan araçların üretimi ve ticareti, mühürde sahtecilik, fuhuş, deniz, demiryolu veya havayolu ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması ya da bu araçlara karşı işlenen zarar verme suçları.

3-ŞAHSİLİK İLKESİ: Suçu işleyen kişiye ve suçtan mağdur olan kişiye göre koşullar farklıdır. Bu durumları inceleyecek olursak:

A) Fail TC Vatandaşı-Mağdur Yabancı
1-Fail Sivil Vatandaşı ise
-1 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda,
-Yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması
-Türkiye’de kovuşturulabilirliğin bulunması
-1 yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda,
-Zarar görenin veya yabancı hükümetin şikâyeti
-Şikâyetin, vatandaşın Türkiye’ye girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde yapılması koşullarında Türk kanunlarına göre cezalandırılır.

2-Fail Kamu Görevlisi ise ; Yabancı ülkede Türkiye namına çalışan birisinin görev suçu işlemesi durumunda, yabancı ülkede ceza verilse de Türkiye’de yeniden yargılanır.

B) Fail Yabancı-Mağdur Türk, Mağdur Türkiye ise;
-Suçun cezasının 1 yıldan çok olması.
-Failin Türkiye’de bulunması.
-Adalet Bakanının istemi.
Mağdur Türk kişisi (Türk vatandaşı veya Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisi) ise
-Failin Türkiye’de bulunması
-Bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması
-Suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine fail, Türk kanunlarına göre cezalandırılır.

C) Fail ve Mağdur Yabancı (İkame Yargı) ise;  Yargılama yapılması aşağıdaki koşulların varlığında mümkündür:
-Suçun, Türk kanunlarına göre 3 yıldan fazla hapis cezasını gerektirmesi.
-Suçluların geri verilmesi anlaşmasının bulunmaması veya geri verilme isteminin suçun işlendiği ülkenin veya failin uyruğunda bulunduğu devletin hükümeti tarafından kabul edilmemiş olması.
-Yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması.
-Adalet Bakanının istemi ile uygulama yapılır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YENİ
  • YORUM