İçerik Düzenleme Yaklaşımları – Program Geliştirme
0 (0)

İçerik Düzenleme

Eğitim Bilimleri Program geliştirme dersi içinde yer alan İçerik Düzenleme Yaklaşımları konusunu, doğrusal yaklaşım, sarmal yaklaşım, modüler yaklaşım, pramitsel yaklaşım, çekirdek yaklaşım, disiplinler arası yaklaşım, konu ağı yaklaşımı olmak üzere 8 başlık altında inceleyebiliriz. 1- Doğrusal yaklaşım : Aşamalılık ve ardışıklık ilkelerinin temel alındığı, ön koşul yada zorunlu öğrenmelerin ağırlıklı olduğu yaklaşımdır. 2- Sarmal yaklaşım … Devamını oku…

Hedef Kazanımda Olması Gereken Özellikler
5 (1)

Hedef Kazanımda Olması Gereken Özellikler

Hedef Kazanımda Olması Gereken Özellikler konusunu ihtiyaca dayalılık, kenetlilik, tutarlılık, süreklilik, ulaşabilirlik, davranışa dönüklük gibi özellikleri bulunmakta. Bu özellikleri kısaca tanıtmak gerekirse. İhtiyaca dayalılık: Öğrenci ve toplum ihtiyacına cevap vermeli. Kenetlilik : İçerikle ilişkili olmalı Tutarlılık : Alanın öğretim alanlarına ve basamaklarına uygun olacak Süreklilik: Birbirini desteklemeli ve içeriğe uygun sıra izlemeli Ulaşabilirlik. Öğrenci özelliklerine … Devamını oku…

Değerlendirme Yaklaşımları; Çağdaş, Alternatif, Tamamlayıcı Yaklaşım
0 (0)

Değerlendirme Yaklaşımları

Çağdaş, Alternatif ya da Tamamlayıcı Değerlendirme Yaklaşımları konusunu Öğrenci gelişimi dolayısıyla değerlendirme, performans görevi ve değerlendirme, akran değerlendirme, öz değerlendirme, yapılandırılmış grid olmak üzere 5 ana başlık altında inceleyebiliriz. Bu başlıkları maddeler halinde yazacak olursak. 1) Öğrenci Gelişim Dosyasıyla (Portfolyo) Değerlendirme: Öğrenci gelişim dosyasıyla, öğrencilerin kendileri için önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için izledikleri yolları gösteren, … Devamını oku…

Ölçme Nedir, Ölçme Türleri Nelerdir ve Ölçme Kuralları Nelerdir
0 (0)

Ölçme Nedir

Bu bölümde Eğitim bilimleri, ölçe ve değerlendirme dersi içinde ki önemli bir konu olan ölçme nedir? ölçeme türleri nelerdir? Ölçme kuralları nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle ölçmenin tanımını yapacak olursak. – Bir özelliğin, uygun bir araçla karşılaştırarak sonucun sayı ve sembollerle ifade edilmesidir. – Betimleme (var olan durumu ortaya koyma) yapılır. – Diğer bir ifadeyle nitelikleri … Devamını oku…

Öğrenmeyi Etkiyen Faktörler Öğrenme Psikolojisi
0 (0)

Öğrenmeyi Etkiyen Faktörler

Eğitim bilimleri dersi, eğitim psikolojisi içinde yer alan Öğrenmeyi Etkiyen Faktörler konusunu anlatmaya çalışacağı.  Öğrenmeyi Etkiyen Faktörler konusunu öğrenen ile ilgili faktörler, öğrenme yöntemiyle ilgili faktörler, öğrenme malzemesiyle ilgili faktörler olmak üzere üç başlık altın inceleyelebiliriz. Öğrenen ile İlgili Faktörler – Türe özgü hazır oluş/doğuştan donanım – Olgunlaşma – Genel uyarılmışlık hali ve kaygı – … Devamını oku…

Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Eğitim Bilimleri
0 (0)

Ölçme Araçları

Eğitim bilimleri ölçe ve değerlendirme dersinde yer alan eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri konusunu anlatmaya çalışacağız Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları; Yazılı yoklama, sözlü yoklama, Kısa cevaplı test, doğru yanlış test, çoktan seçmeli test, Eşleştirmeli test olmak üzere 6 madde halinde toplayabiliriz. 1) Yazılı Yoklama: – Hazırlanması ve uygulanması kolay, puanlaması zordur. – Az soru … Devamını oku…

Değerlendirme Türleri – Ölçeme ve Değerlendirme
0 (0)

değerlendirme türleri

Bu konumuzda eğitim bilimleri ölçme ve değerlendirme konusunun içinde yer alan Değerlendirme Türleri konusunu anlatmaya çalışacağız. Değerlendirme türleri örnekleri nelerdir? Peki değerlendirme türleri nelerdir? Değerlendirme türleri örnekleri nelerdir? Değerlendirme Türlerini iki başlık altında kısaca inceleyecek olursak. a) Mutlak Değerlendirme (Ölçüt Dayanaklı) Ölçme sonucunun mutlak bir ölçütle karşılaştırıldığı değerlendirmedir. Ör: Ali YGS’ den 20 aldığı için … Devamını oku…

Ölçek Türleri (Ölçme Düzeyi)
0 (0)

ölçek türleri

Bu konumuzda ölçek türleri (Ölçme düzeyi) konusunu anlatmaya çalışacağız. Ölçek türlerini; Sınıflama (Nominal, Adlandırma, Gruplama) Ölçeği, Sıralama Ölçeği, Eşit Aralıklı Ölçek, Eşit Oranlı Ölçek, olmak üzere 4 başlık altında toplayabiliriz. Ölçek türleri örnekleri ile birlikte alt başlıklarını kısaca anlatmaya başlayalım 1- Sınıflama (Nominal, Adlandırma, Gruplama) Ölçeği: – Birey ya da objeler, ölçme konusu olan özellikleri … Devamını oku…