Kavram Yanılgılarını Giderme Teknikleri
0 (0)

Kavram Yanılgılarını Giderme Teknikleri

Bu yazımızda eğitim bilimleri öğretim yöntem ve teknikleri dersi içinde yer alan kavram yanılgılarını giderme teknikleri konusunu anlatmaya çalışacağız. kavram yanılgılarını giderme tekniklerini Kavram haritası, anlam çözümleme tablosu, kavram ağları, kavramsal değişim metinleri, Vee diyagramı, Kavram kargaşası yaratma, kavramsal karikatür, tahmin gözlem, çalışma yaprakları, öğretim yaprakları ve zihin haritaları olmak üzere 11 başlık altında toplayabiliriz. … Devamını oku…

Öğretim İlkeleri – Eğitim Bilimleri – ÖYT
0 (0)

Öğretim İlkeleri

Eğitim bilimleri, öğretim yöntem ve teknikleri içindeki Öğretim İlkeleri konusunu yazmaya çalışacağız. Bu yazımızda Öğretim İlkelerine maddeler halinde yazacağız. Öğretim İlkeleri 14 madde halinde sıralanabilir. 1) Hedefe Yönelik (Uygunluk) İlkesi: Bütün uygulamalar dersin hedef davranışlarına (kazanımlarına) uygun olmalı. Strateji, yöntem, teknik ve materyaller öğrenci kazanımına ulaşmayı sağlayacak özellikte olmalı. 2) Öğrenciye görelik (Uygunluk) İlkesi: Aynı … Devamını oku…

Düşünme Becerileri – Eğitim Bilimleri
5 (1)

Düşünme Becerileri

Bu yazımızda öğretim yöntemleri tekniklerinde ki bir diğer konu olan Düşünme Becerileri konusunu kısaca anlatmaya çalışacağız. Düşünme Becerileri konusunu Yaratıcı Düşünme, Üst Biliş, Iraksak Düşünme, Yansıtıcı Düşünme ve Eleştirel Düşünme olmak üzere 5 ana başlık altında inceleyebiliriz. Düşünme Becerileri 1) Yaratıcı Düşünme: Öğrencinin temel bir fikri ve ürünü değiştirme, birleştirme ya da farklı ortamlarda kullanma … Devamını oku…

Öğretim Yöntemleri – Eğitim Bilimleri
0 (0)

Öğretim Yöntemleri

Öğretim yöntemleri konusunu 5 başlık altında toplayabiliriz. Öğretim yöntemleri 1) Anlatım: Aynı anda çok öğrenciye bilgi anlatılır. Not alma becerisi kazandırır. Görsel araçlarla desteklenebilir. Alt düzeydeki davranışları kazandırır. Temel bilgi ve konuların açıklanmasında kullanılır.Dikkat tazeleyici önlemler alınmalı ve anlatım kısa, öz olmalı. 2) Tartışma; Bir konuyla ilgili, öğrenciler düşünmeye yöneltmek, anlaşılmayan noktaları açıklığa kavuşturmak karşılıklı … Devamını oku…

Öğrenme Modelleri ve Öğretme Modelleri – Eğitim Bilimleri
0 (0)

Öğrenme Modelleri

Öğrenme Modelleri ve Öğretme Modelleri eğitim bilimleri içinde yer alan öğretim yöntemleri teknikleri dersi içinde önemli bir konudur. Yaklaşık 19 Öğrenme Modelleri ve Öğretme Modelleri bulunmakta. Biz bunlardan Yapılandırmacı yaklaşım konusunu ayrıntıları ile birlikte daha önce anlatmıştık. Yapılandırmacı  yaklaşım konusunu okumanızı tavsiye ederim. Yine de özetleyecek olursak Yapılandırmacı yaklaşım da Bilgiye ulaşma yolları; ön bilgiler, … Devamını oku…

Programların Bilimsel Temelleri
0 (0)

Programların bilimsel temelleri

Programların bilimsel temelleri konusunu; tarihi temel, ekonomik temel, bireysel temel, psikolojik temel olmak üzere 4 alt başlıkta incelemek mümkün. Bu başlıkları şu şekilde sıralayabiliriz. Tarihi temel Bilimsel çalışmalara ilgili bilim dalında yada problemle ilgili daha önce yapılmış çalışmaların incelenmesi ile başlar. Önceden yapılmış bilimsel çalışmaları, deneyimleri, program geliştirmesinin geçirdiği evreleri içerir. Bu temeli dikkate almak … Devamını oku…

Öğretim Teknikleri – Eğitim Bilimleri
5 (1)

Öğretim Teknikleri

Öğretim Tekniklerini iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Bu başlıklardan ilki Grupla Öğretim Teknikleri ikincisi ise Grupla Tartışma Öğretim Teknikleri. 1) Grupla Öğretim Teknikleri a) Beyin Fırtınası: Temel vurgusu yaratıcı, orijinal fikir üretimi ve problem çözmedir. Fikirler, özgür bir ortamda, eleştirilme korkusu olmadan, baskı altında kalınmadan ortaya çıkabilir. b) Beyin Eseri (ürünü) : Öğrencilerin bireysel ya … Devamını oku…

Bilişsel Öğrenme Türleri – Gagne – Öğrenme Psikolojisi
0 (0)

Bilişsel Öğrenme Türleri

Bilgi İşleme Kuramı konusunu daha önce anlatmıştık. Merak eden arkadaşlar Bilgi İşleme Kuramı konusunu okuyabilir. Bu yazımızda ise yine Gagne’nin Bilişsel Öğrenme Türleri konusunu anlatmaya çalışacağız. Bilişsel Öğrenme Türleri Sözel Bilgileri Öğrenme, Kavram öğrenme, ilke öğrenme ve problem çözme olmak üzere 4 ana başlık altında toplayabiliriz. Bu başlıkları maddeler halinde yazacak olursak. Bilişsel Öğrenme Türleri 1) … Devamını oku…