Program Geliştirme Modelleri; Taba Modeli, Tyler Modeli
5 (1)

Program Geliştirme Modelleri

Program Geliştirme Modelleri konusunu incelerken biz en çok kullanılan iki modeli anlatmaya çalışacağız. Bu modellerin biri taba modeli, diğeri ise tyler modelidir. Program Geliştirme Modelleri; Taba modeli Bu model tüme varım benimsenerek geliştirilen ilk modeldir. Bu basamak basamak ilerler. Buna göre basamaklar şu şekilde sıralanır. İhtiyaçların belirlenmesiAmaçların belirlenmesiİçeriğin seçimiİçeriğin düzenlenmesiÖğrenme yaşantılarının seçimiÖğrenme etkinliklerinin düzenlenmesiNeyi nasıl … Devamını oku…

Test Dışı Bireyi Tanıma Teknikleri – Rehberlik
5 (1)

Test Dışı Bireyi Tanıma Teknikleri

Daha önceki konumuzda bireyi tanıma teknikleri konusunu anlatmıştık. Bireyi tanıma teknikleri konusunu anlatırken bireyi tanıma amacından bahsetmiş ve Test teknikleri konusunu değinmiştik. Bu yazımızda ise Test Dışı Bireyi Tanıma Teknikleri konusunu anlatmaya çalışacağız. Test Dışı Teknikleri konusunu Gözleme Dayalı Teknikler, Kendini Anlatma Teknikleri, Başkalarının Kanılarına Dayalı Teknikleri, Etkileşime Dayalı Teknikler ve Diğer Teknikler olmak üzere … Devamını oku…

Bireyi Tanıma Teknikleri – Rehberlik
5 (1)

bireyi tanıma teknikleri

Bu konumuzda Eğitim bilimleri, rehberlik dersi içinde yer alan Bireyi Tanıma Teknikleri konusunu anlatmaya çalışacağız.  Bireyi Tanıma Tekniklerini anlatmadan önce neden bireyi tanımalıyız yani bireyi tanımanın amacı nedir bunu yazalım. Bireyi Tanımanın Amacı – Kendini tanımasına ve gizli güçlerini geliştirmesine yardım etmek – Kendine ve çevresine uyumuna yardım etmek – Etrafındaki imkanları fark etmesine ve … Devamını oku…

Öğrenciye Yönelik Hizmetler – Kpss – Eğitim Bilimleri
5 (1)

öğrenciye yönelik hizmetler

Eğitim bilimleri rehberlik dersi içinde yer alan Öğrenciye Yönelik Hizmetler konusunu iki başlık altında yazabiliriz. Bunlar Doğrudan Öğrenciye Yönelik Hizmetler ve Doğrudan Öğrenciye Yönelik Olmayan Hizmetlerdir. Bu iki başlığı kısaca inceleyecek olursak. Doğrudan Öğrenciye Yönelik Hizmetler: Doğrudan Öğrenciye Yönelik Hizmetler Bireyi tanıma, bilgi toplama ve sunma. yöneltme ve yerleştirme, izleme, oryantasyon, psikolojik danışmanlık, yardım almaya … Devamını oku…

Rehberlik Türleri – Eğitim Bilimleri
5 (1)

Rehberlik Türleri

Eğitim bilimleri içinde yer alan rehberlik dersinin giriş kısmını anlatmaya çalışacağız. İlk başta rehberlik nedir? sorusunun cevabını yazmaya çalışalım. Daha Sonra Rehberlik Türlerini yazacağız. Rehberlik Bireye kendini anlaması, çevre imkanlarını tanıması, doğru kararlar vererek kendini gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir. Peki bu rehberliğin temel ilkeleri nelerdir. rehberliğin temel ilkelerini maddeler halinde yazacak … Devamını oku…

Öğretim Stratejileri – Öğretim Yöntem ve Teknikleri
0 (0)

Öğretim Stratejileri

Bugün eğitim bilimleri öğretim yöntem ve teknikleri dersi içinde yer alan Öğretim Stratejileri konusuna kısaca değineceğiz. Öğretim Stratejileri konusunu üç başlık altında toplayabiliriz. Bu başlıklar Sunuş Yoluyla Öğretim, Buluş/Keşfetme Yoluyla Öğretim ve Araştırma – İnceleme Yoluyla Öğretimdir. Bu maddeleri kısaca inceleyecek olursak; Öğretim Stratejileri Çeşitleri 1- Sunuş Yoluyla Öğretim (Ausubel): Öğretmen merkezli olup kavram ve … Devamını oku…

Diğer Öğrenme Kuramları – Öğrenme Psikolojisi
0 (0)

Diğer öğrenme kuramları

Eğitim bilimleri, öğrenme psikolojisi içinde yer alan diğer öğrenme kuramları şunlardır. Alan Kavramı / Kuramı, Kavram Yoluyla (İç görüsel) Öğrenme (Köhler): Akıl Yürütme (Problem Çözme) Yoluyla Öğrenme dir. Öğrenme kuramlarını kısaca yazacak olursak Alan Kavramı / Kuramı: Ön önemli temsilcisi Kurt Lewindir. Lewin’e göre göre insan davranışları o anda yaşanılan birçok psikolojik etkenden kaynaklanır. Bütün … Devamını oku…

Bireysel Öğretim Teknikleri – Eğitim Bilimleri
0 (0)

Bireysel Öğretim Teknikleri

Bu yazımızda Eğitim bilimleri öğretim yöntem ve teknikleri dersi içinde yer alan, Bireysel öğretim teknikleri konusunu anlamaya çalışacağız, Bu konuyu altı başlık altında toplayabiliriz. Bunlar Bireyselleştirilmiş Öğretim yada diğer bir ad ile Keller Planı, Programlı öğretim, Bilgisayar Destekli Öğretim, İnternet Tabanlı Öğrenme, Tutor Destekli öğretim, Uzaktan Eğitim olmak üzere 6 başlık altında kısaca inceleyeceğiz. Bireysel … Devamını oku…