Ödemeler Dengesi (BP) Nedir?
5 (1)

ödemeler dengesi

Ödemeler dengesi BP ile gösterilir ve dış ekonomi ile yapılan bütün ekonomik faaliyetlerin kayıt edilmesidir. Cari işlemler, sermaye hareketleri, resmi rezervler ve net hata noksan olmak üzere 4 e ayrılır. Bu kalemleri yazacak olursak. 1- Ödemeler dengesi Cari işlemler hesabı Cari işlemler hesabı CA ile gösterilir ve bu hesap mal ve hizmet ticareti ile tek … Devamını oku…

Freud’ un Geleneksel Psikoanalitik Kuramı- Gelişim Psikolojisi
5 (1)

Geleneksel Psikoanalitik Kuramı

Freud’ un Geleneksel Psikoanalitik Kuramı konusu eğitim bilimleri, Gelişim Psikolojisi dersi içinde yer alan önemli konulardan biridir. Kişilik gelişimi konuları için yer alan Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramını daha önce anlatmıştık. Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramını bilmeyenlerin okumasını şiddetle tavsiye ederiz. Bu dersimizde ise Freud’ un Geleneksel Psikoanalitik Kuramı konusunu anlatmaya çalışacağız. 1) Freud’ un Geleneksel Psikoanalitik … Devamını oku…

Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı – Gelişim Psikolojisi
5 (1)

Psikososyal Gelişim Kuramı

Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı eğitim bilimleri gelişim psikolojisi dersi içinde yer alan bir konudur. Kişilik gelişimi konuları için yer alan Freud’un Psikososyal Gelişim Kuramını daha önce anlatmıştık. Freud’un Psikososyal Gelişim Kuramını bilmeyenlerin okumasını şiddetle tavsiye ederiz. Bu dersimizde ise Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı konusunu anlatmaya çalışacağız. Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı Psikososyal Gelişim Kuramının bazı özellikleri … Devamını oku…

Dil Gelişimi, Ahlak Gelişimi – Gelişim Psikolojisi
5 (1)

dil gelişimi

Dil Gelişimi ve Ahlak Gelişimi eğitim bilimleri gelişim psikolojisi dersi içinde yer alan bir konudur. Bu konuya dil gelişimini anlatarak başlayalım. Dil Gelişimi Dil gelişimi; * Sosyal öğrenme yaklaşımında; çocuk modelleri (anne – baba vb.) gözler ve taklit eder. * Biyolojik (Psiko-Linguistik) yaklaşımda; birey doğuştan konuşma ve iletişim yeteneğine sahip olarak doğar. – İnsan beyninin … Devamını oku…

Bruner’in Bilişsel Gelişim Kuramı ve Vygotsky’nin Sosyal/Kültürel Bilişsel Gelişim Kuramı
5 (1)

Gelişim Kuramı

Bruner’in Bilişsel Gelişim Kuramı ve Vygotsky’nin Sosyal/Kültürel Bilişsel Gelişim Kuramı Eğtiim bilimleri, gelişim psikolojisi dersi içinde yer alan önemli konulardan biridir. Bu konulardan ilki olan Bruner’in Bilişsel Gelişim Kuramı, Eylemsel Dönem, İmgesel (İkonik) Dönem, Sembolik Dönem olmak üzere üç başlık altında inceleyebiliriz. – Bruner’e göre zihinsel gelişim sarmaldır. Yani sembolik dönemde bir şeyi öğrenmek için … Devamını oku…

Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı – Gelişim Psikolojisi
5 (1)

Bilişsel Gelişim Kuramı

Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı eğitim bilimleri, gelişim psikolojisi dersi içinde yer alan önemli konulardan biridir, Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı, Duyusal (Sensory) Dönemi, İşlem Öncesi Dönemi, Somut İşlemler Dönemi, Soyut (formel) İşlemler Dönemi olmak üzere 4 farklı dönemde incelenir. Piaget’e Göre Bilişsel Gelişim Süreci Geliştirme Yolları – Olgunlaşma – Yaşantı (deneyim) – Sosyal etkileşim (toplumsal aktarma-geçiş) … Devamını oku…

Gelişim Görevleri Modeli – Havighurst
5 (1)

Gelişim Görevleri Modeli

Gelişim Görevleri Modeli eğitim bilimleri, gelişim psikolojisi içinde yer alır. Bu modeli Havighurst ortaya atmıştır. Gelişim Görevleri Modeli konusunu, Bebeklik Dönemi, İlk Çocukluk Dönemi, Son Çocukluk Dönemi, Ergenlik Dönemi, Genç Yetişkinlik olmak üzere 5 ana başlık altında inceleyebiliriz. 1) Gelişim Görevleri Modelinde Bebeklik Dönemi (0-2) – Nefes alma, emme, yürüme tepkileri gösterme – Doğum sonrası … Devamını oku…

Eğitim Felsefeleri; Daimicilik, Esasicilik, İlerlemecilik,
5 (1)

Eğitim Felsefeleri

Eğitim felsefeleri konusunu 4 ana başlık altında incelemek mümkündür. Bunları ; Daimicilik, Esasicilik, İlerlemecilik, Yeniden kurmacılık. Şimdi bu eğitim felsefelerine kısaca değinelim. Eğitim Felsefeleri – Daimicilik Bilgilerin, konuların değişmez ve evrensel olduğunu savunan, öğretmenin klasik eserlerle mantıklı kişileri eğitmesini amaçlar. Tüm bilgilerini akla dayalı olduğunu, eğitimin hayata hazırlık olduğunu, maddi-manevi tüm bilgilerin öğretilmesini ve ahlak … Devamını oku…