Bruner’in Bilişsel Gelişim Kuramı ve Vygotsky’nin Sosyal/Kültürel Bilişsel Gelişim Kuramı

Bruner’in Bilişsel Gelişim Kuramı ve Vygotsky’nin Sosyal/Kültürel Bilişsel Gelişim Kuramı Eğtiim bilimleri, gelişim psikolojisi dersi içinde yer alan önemli konulardan biridir. Bu konulardan ilki olan Bruner’in Bilişsel Gelişim Kuramı, Eylemsel Dönem, İmgesel (İkonik) Dönem, Sembolik Dönem olmak üzere üç başlık altında inceleyebiliriz.

– Bruner’e göre zihinsel gelişim sarmaldır. Yani sembolik dönemde bir şeyi öğrenmek için eylemsel dönem özelliğini kullanır.

– Zihinsel gelişim dil gelişimiyle mümkündür. Dil geliştikçe insan çevreyi kontrol etme, kendisini ifade etme becerisi kazanır.

1) Eylemsel Dönem (3 Yaş)

– Çocuk çevreyi eylemlerle anlar ve bilgi toplar.

– Yaparak – yaşayarak öğrenme vardır.

– Bu dönemde psikomotor öğrenmeler yoğundur.

– Devinimsel (kinestetik) duygusal zekayı ilgilendirir.

– Bilgi, nesne-duyu organı ilişkisiyle elde edilir.

2) İmgesel (İkonik) Dönem (4-6 Yaş):

– Bu dönemde bilgi görsel imgelerle elde edilir.

– Görsel uzamsal gelişimi gösterir.

– Nesneyi-olayı görmeden çizebilir.

– Olayı algıladığı şekilde zihinde canlanır.

– Öğrenme görsel yollarla sağlanır.

3) Sembolik Dönem (7-8):

– Çocuk yaptıklarını ve algıladıklarını sembollerle açıklar.

– Matematik, dil, mantık, müzik sembolleriyle konuşma becerisini gösterir.

– İşitsel zeka gelişim gösterir.

– Öğrenmeler büyük oranda yaşama ilişkin sembollerle gerçekleşir.

Vygotsky’nin Sosyal/Kültürel Bilişsel Gelişim Kuramı ise İlkel Dönem, Naif Psikoloji Dönemi, Benmerkezci-Özel Konuşma, İçeriye Büyüme olmak üzer dört dönemde inceleme yapalar.

Vygotsky’nin Sosyal/Kültürel Bilişsel Kuramı:

(Sosyal oluşturmacılık 0-7 Yaş 4 Dönemden Oluşur.)

1) İlkel Dönem (0-2): Öğrenmeler koşullanma yoluyla olur dil gelişene kadar.

2) Naif Psikoloji Dönemi (2-3): İletişim için dili kullanır. Fakat simgesel yapısının farkında değildir.

3) Benmerkezci-Özel Konuşma (3-6 Yaş): Dilin simgesel işlevini anlayınca, dili problemleri çözmede monolog tarzı konuşma yapmada kullanılır.

4) İçeriye Büyüme (6-7 Yaş): İçsel konuşma başlar ve düşünceler sesten soyutlaşır.

Yakın Gelişim Alanı: Sosyal çevreyle çalışınca ortaya çıkan potansiyel bireyin yakın gelişim alanını oluşturur.

Aktivite Teorisi: İnsanın sınıflandırma, karar verme, hatırlama gibi özel faaliyetleri beyin tarafından değil, günlük yaşamda çevreyle etkileşim sonucu oluşur.

İçselleştirme: Sosyal etkileşimle edindiği uyarılmayı, kendine mal etmesidir.

Destek Olma/Yapı İskelesi: Bir bireyin başka bireye açıklama yaptıktan sonra kişiyi, öğrenmesi ve kendini geliştirmesi için serbest bırakmasıdır.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

Son Eklenen Eğitim Bilimleri Ders Notlarına Bakabilirsiniz

Yıldız Vermeyi Unutmayın
[Toplam Oy: 1 Ortalama: 5]

Yorum yapın