Bozok Üniversitesi 75 Hemşire Alacak

Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2016 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/ 1978 tarihi i ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konudan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır. Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilan la ilgili bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Sayı 75

Ünvanı Hemişire

Aranan nitelikler : Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2- 2016 yılı KPSS (B) grubu lisans sınavına girmiş olmak, 3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 4- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak, 5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

BAŞVURU ŞEKLİ VE Y ERİ: Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’ndan ya da www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile birlikte Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI: 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenen kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evraklar ın teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tûshedilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER: 1-Öğrenim Belgesi fotokopisi, 2-2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, 3-Başvuru Formuna yapıştırılmak üzere bir adet Fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş), 4-Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan veya Personel Daire Başkanlığından temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir. 5-Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin astım getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.

AÇ IKLAMALAR: 1- Başvuru tarihleri : 06/04/2018 – 20/04/20 18 Cuma günü saat 17.00’a kadar.

2- Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir. 3- Başvuruda verilen bütün evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir.

Yıldız Vermeyi Unutmayın
[Toplam Oy: 0 Ortalama: 0]

Yorumunuzu Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir